Z życia naszych parafii

Modlitwa o jedność chrześcijan

W dniu 19 stycznia 1998 r., w parafii pw. Św. Rodziny w Łodzi została odprawiona Msza Św. o zjednoczenie chrześcijan, podczas której modlono się do Boga Ojca o dar jedności dla wszystkich chrześcijan.
zobacz:
Kazanie ks. St. Muchewicza wygłoszone podczas nabożeństwa ekumenicznego w Kościele Ewagelicko-Metodystycznym w Łodzi w dniu 23. 01. 1998 r.
Lodz1998_01_19

Ks. Stanisław Muchewicz, proboszcz parafii Św. Rodziny w Łodzi, odprawiający Mszę Świętą o zjednoczenie chrześcijan
Lodz1998_01_19

Alumni Wyższego Seminarium Duchownego Ojców Franciszkanów z Łodzi-Łagiewniki podczas Mszy Świętej w parafii polskokatolickiej pw. Św. Rodziny przy ul. Limanowskiego 60
Lodz1998_01_19

Księża z różnych Kościołów podczas nabożeństwa w parafii polskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Łodzi
Wierni z różnych Kościołów chrześcijańskich podczas nabożeństwa ekumenicznego


Zalecam więc przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia, odprawiane były za wszystkich ludzi; za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, Człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie"
(1 Tm 2,1-6).
Lodz1998_01_19