Starokatolicyzm

KOMUNIKAT
Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich
(MKBS 1998)

Biskupi zjednoczeni w Unii Utrechckiej zebrali się w dniach 1 - 6 lutego 1998 r. w Techny / Chicago  (USA)  na swojej  dorocznej Konferencji

 

 

Najważniejszym punktem obrad było odnowienie struktury Konferencji Biskupów. Uchwalono poprzedzenie regulaminu preambułą, która ma stanowić teologiczną i eklezjologiczną podstawę tej „Konstytucji" Unii Utrechckiej. Ustalono też główne zasady tej preambuły. Ma ona zostać ostatecznie przyjęta na następnej Konferencji.
Jednogłośnie uchwalono utworzenie stałego sekretariatu MKBS. Ma on polepszyć komunikowanie się i przepływ informacji oraz uprościć i pogłębić kontakt MKBS z Kościołami członkowskimi. Jednak finansowanie sekretariatu budzi poważną troskę.
Uchwały Konferencji w Wislikofen II bardzo skomplikowały stosunki pomiędzy Kościołami starokatolickimi. Biskupi ponownie potwierdzili swą wolę pogłębienia zranionej jedności. Konferencja zapoznała się z wytycznymi przyjętymi przez Kościół amerykański w celu uregulowania stosunków pomiędzy Kościołami w obecnej sytuacji. Konferencja uważa te wytyczne za godną uznania próbę podtrzymania stosunków również w trudnych warunkach.
MKBS stwierdziła z ubolewaniem, że wobec aktualnej sytuacji Unii Utrechckiej stosunki z prawosławnymi oraz z Kościołem rzymskokatolickim stały się trudniejsze. Tym bardziej należy jeszcze poważniej nad tym pracować. W związku z tym MKBS zaprasza Kościoły lokalne do zintensyfikowania kontaktów na płaszczyźnie lokalnej i regionalnej. Oczywiście, tak jak poprzednio, należy nadal dążyć do dialogu w skali globalnej.
Na następnej Konferencji biskupi zajmą się porozumieniem z Porvoo (porozumieniem między Kościołami Anglikańskim i Luterańskim Północy). Na Konferencjach Lambeth (Konferencja wszystkich biskupów Wspólnoty Anglikańskiej) Unia Utrechcka będzie reprezentowana przez dwóch biskupów.
Konferencję zainaugurowało nabożeństwo w katedrze bratniego Kościoła w USA. Członkowie MKBS zostali również zaproszeni przez biskupów Kościoła rzymskokatolickiego i Episkopalnego do ich chicagowskich katedr.
Następna MKBS odbędzie się w kwietniu 1999 r. w Holandii.


Utrecht i Berno, dnia 18 lutego 1998 r.

 

Chicago, Jll. (USA)

W Chicago, Ill. (USA) delegacja Kościoła Polskokatolickiego w RP spotkała się z biskupami Archidiecezji chicagowskiej Kościoła Rzymskokatolickiego.

Bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła, bp Wiesław Skołucki — ordynariusz Diecezji Wrocławskiej i bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, uczestniczący w Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich, która obradowała w dniach 1-6 lutego br., w Chicago, Jll. .spotkali się w dniu 4 lutego z przedstawicielami Archidiecezji Chicago Kościoła rzymskokatolickiego w katedrze pw. Św. Imienia.
Stronę rzymskokatolicką reprezentowali: JE. ks. bp Timothy J. Lyne, bp pomocniczy Archidiecezji Chicago, JE ks. bp Alfred A. Abramowicz, ks. Joseph Mytych — historyk archidiecezjalny oraz siostra Joan McGuire, dyrektora Kancelarii Religioznawstwa i Działalności Ekumenicznej.
Spotkanie odbyło się w prawdziwie chrześcijańskiej, braterskiej atmosferze.
Chicago, Jll. (USA)

Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP udzielił wywiadu polonijnej prasie i radiu.

W ostatnim dniu obrad Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich Unii Utrechckiej (1-6 luty 1998) w Chicago, Jll., bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP, udzielił wywiadu prasie i radiu polonijnemu miasta Chicago i okolic.
Polonusi mieli okazję dowiedzieć się o historii ruchu starokatolickiego w Europie Zachodniej, genezie Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie oraz o Kościele Polskokatolickim w Polsce.
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP w szczególny sposób podkreślił coraz lepiej rozwijające się kontakty ekumeniczne Kościołów starokatolickich z Kościołem rzymskokatolickim, w tym rozpoczynający się dialog teologiczny Kościoła Polskokatolickiego z Kościołem Rzymskokatolickim w Polsce.

Opracowano na podstawie komunikatu ks. dra Czesława Kuliczkowskiego