Z życia Kościoła

Wizytacja kanoniczna Ks. Bpa Wiktora Wysoczańskiego parafii w Olsztynie

Parafię polskokatolicką pw. Matki Boskiej Wniebowziętej w Olsztynie zorganizował w 1965 r. ks. Hieronim Górecki.
Za kościół parafialny olsztyńskim wiernym służy dawna, zabytkowa kaplica cmentarna, zbudowana w 1881 roku. Ks. Hieronim Górecki duszpasterzował w Olsztynie do 1975 r. W latach 1975-1994 proboszczem parafii był tu ks. Marian Bugajski.
Świątynia
pw.  Matki  Boskiej  Wniebowziętej w  Olsztynie
w  porze  zimowej  (1998 r.)
Olsztyn1998_01_22
Od 1 września 1994 roku proboszczem parafii jest ks. Zygmunt Fedorczyk. Z chwilą objęcia parafii przez ks. Fedorczyka, rozpoczęły się intensywne prace remontowe kościoła. Niewielka olsztyńska społeczność polskokatolicka wiernych na apel ks. Proboszcza Zygmunta Fedorczyka i Rady Parafialnej odpowiedziała wielkim zaangażowaniem i ofiarnością. Od września 1994 roku parafianie — własnym nakładem finansowym i wspólnymi siłami, w czynie społecznym — dokonali generalnego remontu wnętrza świątyni. Olsztyn1998_01_22

Wnętrze  Kościoła polskokatolickiego po remoncie ołtarzy (wystrój Bożonarodzeniowy) w 1998 r.
W dniu 22 stycznia 1998 r. parafię olsztyńską odwiedził i przeprowadził wizytację kanoniczną Ks. Biskup prof. Wiktor Wysoczański, ordynariusz diecezji warszawskiej, Zwierzchnik Kościoła. Przybył do nas w towarzystwie Kanclerza Kurii Ks. mgr. Ryszarda Dąbrowskiego i Rzecznika Prasowego Rady Synodalnej Ks. mgr. Jerzego Bajorka. Ks. Biskup, Zwierzchnik Kościoła, w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan spotkał się z klerykami olsztyńskiego rzymskokatolickiego Wyższego Seminarium Duchownego. Do społeczności seminaryjnej Ks. Biskup wygłosił odczyt na temat starokatolicyzmu, z uwzględnieniem historii Kościoła Polskokatolickiego.
W spotkaniu tym uczestniczył rzymskokatolicki biskup pomocniczy archidiecezji olsztyńskiej (warmińskiej) Jacek Jezierski. Spotkanie przebiegło w serdecznej i przyjacielskiej atmosferze, stwarzając podwaliny do planowanego dialogu teologicznego pomiędzy obydwoma Kościołami.
Olsztyn1998_01_22_Bp_Wysoczanski_Wiktor

Bp Wiktor Wysoczański
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP
Olsztyn1998_01_22_Bp_Jezierski_Jacek

Bp Jacek Jezierski
( Kościół Rzymskokatolicki )
Olsztyn_obraz_Matki_Boskiej_Wniebowzietej

Obraz w ołtarzu głównym
Matki Boskiej Wniebowziętej
Remont Kościoła
W pierwszej kolejności zamontowano kratę ochronną na drzwi wejściowe kościoła. Wymalowano kościół, do połowy ścian położono boazerię. Ołtarze uzyskały nowy wygląd. W ołtarzu głównym obraz Matki Boskiej Wniebowziętej został przyozdobiony nową metaliczną ramą, wokół której wykonano nowe oświetlenie. Tabernakulum, będące dotychczas na uboczu, umieszczono w ołtarzu głównym i obramowano metalizowaną listwą z napisem IHS. Ambonkę i ołtarz główny wyklejono holenderską tapetą zmywalną, imitującą marmur. Ołtarze boczne zostały bardziej wyeksponowane poprzez obudowanie i dodanie elementów dekoracyjnych. Świece bocznych ołtarzy wykonano jako elektryczne. Dolne części ołtarzy zmodernizowano przez ich obudowę i wykonanie postumentów pod figury. Ponadto pomalowano ławki i drzwi wejściowe, odnowiono niektóre obrazy i figury, polakierowano chór i stacje drogi krzyżowej, w oknach wymieniono popękane szyby. Zakrystię całkowicie przemeblowano, dodając dwudrzwiowa szafę z nadstawką, wymieniono w niej też część zbutwiałej podłogi. Schody, prowadzące z kościoła do zakrystii, wyłożono terakotą. Do kościoła doprowadzono siłę (moc) elektryczną i zakupiono piecyki ogrzewcze.
Wśród parafian znaleźli się również ofiarodawcy. Ofiarowano 2 nowe ornaty: biały i zielony, nową albę, świece olejowe, paschał olejowy, obraz Matki Bożej Nieustające Pomocy. Jeden z radnych własnoręcznie wykonał katafalk.
Za pieniądze uzyskane z Urzędu Rady Ministrów przy pomocy Zwierzchnika Kościoła Księdza Biskupa Wiktora Wysoczańskiego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Olsztynie p. Jacka Wysockiego, parafia przystąpiła do remontu zewnętrznego swojej świątyni.
Wymieniono częściowo dachówki, naprawiono przeciekający dach nad zakrystią, wymieniono część rynien i rur spustowych. Wokół murów kościoła — w celu odwodnienia — położono dreny, przed drzwiami wejściowymi placyk wyłożono brukiem chodnikowym. Na elewacji kościoła wykonano tynk gładki i pomalowano emulsją takie elementy jak gzyms, rozety itp.
Dwa lata rozmów, prowadzonych przez ks. Proboszcza Zygmunta Fedorczyka z prezydentem Olsztyna Panem mgr. Andrzejem Ryńskim, zaowocowały podjęciem dalszych prac remontowych. Na wyraźne polecenie prezydenta, Urząd Miejski zbudował dojazdową drogę utwardzoną trylinką z ulicy Wojska Polskiego na posesję kościoła i zamontował 2 lampy oświetleniowe typu parkowego.

Kronikarz