Z życia Kościoła

Wręczenie dyplomu doktora ks. Eugeniuszowi Elerowskiemu

W dniu 7 października 1997 roku — podczas inauguracji roku akademickiego 1997/98 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie — bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, prorektor ChAT, wręczył ks. mgr. E. Elerowskiemu dyplom doktora teologii.
Ks. mgr E. Elerowski napisał pracę doktorską pt. „Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej w latach 1897-1954", pod kierunkiem bpa prof. W. Wysoczańskiego. Temat ten stanowi ciągle aktualny problem badawczy, przyciągający uwagę wielu historyków. Wciąż odkrywane są nowe źródła, które pozwalają wydobyć i naświetlić nowe fragmenty historii PNKK i wypełnić ją materiałami dokumentacyjnymi.
Przedmiotem studium ks. E. Elerowskiego jest analiza genezy i rozwoju doktryny teologicznej, ideologii społecznej i organizacji Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego. W dotychczasowej literaturze poświęconej genezie i rozwojowi PNKK zwracano szczególną uwagę na społeczne źródła jego powstania. Ten kierunek dominował w okresie powojennym w Polsce, zarówno w odniesieniu do ruchów religijnych, jak i społecznych. Na szczególne podkreślenie zasługuje więc podjęta przez Autora próba określenia roli indywidualności bpa F. Hodura w powstaniu PNKK. Praca trafnie wydobywa i charakteryzuje rolę, jaką w procecie powstawania PNKK odegrał bp F. Hodur, niekwestionowany autorytet naszego Kościoła.
ks. Eugeniusz Elerowski