Z życia Kościoła

Uroczystości w Żarkach-Moczydle

W dniu 13 września 1997 r. parafia polskokatolicka pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Żarkach-Moczydle obchodziła 25-lecie konsekracji kościoła oraz 35 lecie święceń kapłańskich ks. prob. Aleksandra Smętka.

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył bp Jerzy Szotmiller w asyście księży infułatów Henryka Buszki i Czesława Siepetowskiego. Kazanie wygłosił bp Wiesław Skołucki — ordynariusz wrocławski. W uroczystości uczestniczyli liczni kapłani i wierni z sąsiedzkich parafii.

W Żarkach-Moczydle — miejscu narodzin bpa Franciszka Hodura — Kościół Polskokatolicki zakończył obchody swego roku jubileuszowego, 100 rocznicy zorganizowania PNKK.

Na zakończenie uroczystości Słowo Pasterskie do zgromadzonych wiernych skierował bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego. A oto fragmenty tego przemówienia:

Drodzy w Chrystusie Panu Siostry i Bracia — Parafianie i Goście
zgromadzeni na dzisiejszej uroczystości w tutejszej Parafii.


Przybywszy na dzisiejszą uroczystość, na pewno jesteście zdumieni i zaskoczeni, że widzicie tu tylu dostojników kościelnych: biskupów, księży infułatów, dziekanów i proboszczów. Dlaczego tak uroczysty charakter ma dzisiejsza uroczystość?
Zapewne Wasz duszpasterz odczytał Wam na początku 1997 r. List Pasterski Biskupów i informował Was, że dla naszego Kościoła jest to rok wyjątkowy — rok 100 Jubileuszu. 100 lat temu ks. Franciczek Hodur, późniejszy biskup, na ziemi amerykańskiej zorganizował Polski Narodowy Kościół Katolicki, by wziąć w opiekę przybyłych z Ziemi polskiej „za chlebem" emigrantów, rekrutujących się przeważnie z biednych chłopskich rodzin. Przybywając na obcą ziemię trudno przyswajali sobie obcy — angielski język — a w większości nie nauczyli się go do śmierci.
Ci przybyli z podzaborowej Polski — nieistniejącej prawnie Ojczyzny — chcieli tu na Ziemi Waszyngtona, która stanowiła zlepek różnych narodowości (angielskiej, irlandzkiej, włoskiej, niemieckiej, a później latynoskiej) oraz różnych kultur — Ci polscy emigranci chcieli w języku ojców — polskim języku — modlić się, przyjmować Święte Sakramenty i przeżywać liturgię, mieć swego polskiego kapłana, by ich rozumiał i był dla nich duchowym ojcem oraz chcieli strzec polskich tradycji i polskiej kultury.
Ideę tego polskiego narodowego Kościoła stworzył i pielęgnował biskup Franciszek Hodur. Tak powstały polskie narodowe parafie w Ameryce i Kanadzie, a gdy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r., po 125 latach niewoli, misjonarze wysłani przez bpa Hodura tu na polskiej ziemi organizowali parafie Kościoła Polskokatolickiego.
Jesteśmy więc cząstką Powszechnego Katolickiego Kościoła, którego Najwyższym Kapłanem i Głową jest nasz Zbawiciel, Jezus Chrystus.
5 marca tego roku PNKK w kolebce swego powstania, w Scranton w Ameryce, rozpoczął obchody Stuletniego Jubileuszu. Uczestniczyliśmy tam w uroczystościach w scrantońskiej katedrze — biskup emeryt Tadeusz Majewski i ja. 10 maja — w katedrze warszawskiej centralną uroczystością rozpoczęliśmy obchody stuletniego jubileuszu w Polsce. Następnie uroczystości jubileuszowe odbyły się w Lublinie, w diecezji krakowsko-częstochowskiej: w Częstochowie i Bolesławiu, w diecezji wrocławskiej, w Szczecinie, we Wrocławiu i 8 września, a więc w poniedziałek tego tygodnia, zakończyliśmy obchody Jubileuszu w Kotłowie w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — Matki Boskiej Siewnej.
Dziś przybyliśmy tu do Żarek, by w Parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w kościele, który jako wotum został wzniesiony z ofiar naszego bratniego Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Ameryce i Kanadzie, celebrować uroczystość. Jest to wotum wdzięczności Bogu, że na tej ziemi, w tej parafii przyszedł na świat nasz duchowy ojciec bp Franciszek Hodur.
Jemu dziś oddajemy hołd i dziękczynienie Bogu oraz Bożej Matce, oraz przyrzekamy iść drogą wytkniętych przez Niego ideałów.
Jesteśmy Kościołem skromnym i ubogim. To Boża Opatrzność kieruje losami ludów i narodów, to Ona spowodowała zaistnienie naszego Kościoła.
Niech to przeżywanie Jubileuszu będzie dla nas radością, ale i zobowiązaniem dotrwania w wierze, miłości i utrwalania testamentu naszego Organizatora. Przewodnikiem i drogowskazem na tej drodze jest Chrystus Pan w Swojej Ewangelii, Drodze Krzyżowej i Chwalebnym Zmartwychwstaniu.
Niech nas w tym umacnia Święty Sakrament Bierzmowania, który kiedyś przyjęliśmy my, a dziś młodzież tutejszej Parafii.
Dziś Wasz Duszpasterz, ksiądz proboszcz i vice-dziekan mgr Aleksander Smętek obchodzi 35 lat kapłaństwa. 35 lat to długa droga pasterzowania. Dziś w tym Jego radosnym przeżywaniu Chrystusowego Kapłaństwa i Mytu zgromadzeń i łączymy się, składając życzenia Bożego błogosławieństwa, wszelkich łask i zdrowia.
A Wam Wszystkim niech błogosławi Wszechmogący Bóg w Trójcy Jedyny: Ojciec, Syn i Duch Święty oraz ogarnia Swą opieką Patronka Parafii Matka Boża Nieustającej Pomocy. Amen.