Z życia Kościoła

Polskie wydanie "Kościół starokatolicki. Historia-nauka-dążenia"

Bp Urs Küry (1901 - 1976) - profesor Uniwersytetu w Bernie, znakomity znawca starokatolicyzmu, historyk kościoła, przedstawił w swoim dziele wykład z zakresu podstaw historii, teologii i ekumenii starokatolickiej; jest to zwięzła i przystępna prezentacja myśli starokatolickiej. Książka przeznaczona jest nie tylko dla pracowników naukowych i studentów, ale dla wszystkich osób zainteresowanych starokatolicyzmem.
Jest to pierwsze wydanie, oparte na trzecim wydaniu niemieckim, które zostało w znacznym stopniu zmienione i uzupełnione. Wydanie polskie jest poprawione i uzupełnione; zawiera napisany przez bpa Wiktora Wysoczańskiego tekst zatytułowany: "Polskokatolicyzm. Geneza, dzieje, położenie prawne" oraz rozszerzone noty biograficzne i bibliograficzne, a także najważniejsze dokumenty starokatolickie.
"Kościół Starokatolicki" Urs Kury
Urs_Kury_KosciolStarokatolicki Polskie wydanie książki bpa Ursa Küry'ego spotkało się z dużym zainteresowaniem wśród starokatolików Szwajcarii. Bp prof. dr hab. W. Wysoczański - dzięki któremu ukazało się to polskie, poszerzone wydanie - wręczył egzemplarz książki wdowie po Autorze, pani Emmie Küry-Vogt (1906-1998), która, co warto podkreślić, wyraziła zgodę na wydanie książki w języku polskim, rezygnując równocześnie z przysługujących jej praw autorskich.


Na zdjęciu (od lewej):
bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, arcybp Antoni Jan Glazemaker, pani Emma Küry-Vogt, ks. prof. dr Christian Oeyen, ks. prof. dr Urs von Arx