Z życia naszych parafii

60 lat Parafii Matki Bożej Wniebowziętej
Kościoła Polskokatolickiego w Lublinie (1937 - 1997)
"Serce dla serc"

W upalny dzień 15 sierpnia 1997 r. parafia lubelska pw. Matki Bożej Wniebowziętej obchodziła 60 lat swego istnienia (1937-1997) i XII Nadanie Wyróżnienia „Serce dla serc" (1986-1997). O godzinie 11.00, przy wypełnionej świątyni, ludzie stali nawet na chodniku, rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana przez ks. dziekana Bogusława Wołyńskiego (Lublin), ks. prob. Jerzego Bajorka (Kosarzew) i ks. prob. Jana Belniaka (Jelenia Góra-Cieplice). Przed Mszą św. została przeprowadzona spowiedź ogólna. Idących do ołtarza kapłanów przywitał hejnał Miasta Lublina z XVII w. grany przez trębacza miejskiego Onufrego Koszarnego. Następnie wszyscy odśpiewali Hymn Wiary — Do Ciebie przyszlim — napisany przez Biskupa Franciszka Hodura, twórcę polskiej i katolickiej drogi do Boga w USA, Kanadzie i Polsce. Lublin1997_08_15

Wojciech Siemion recytuje wiersz o Matce Boskiej
Lublin1997_08_15

Od lewej: trębacz miasta Lublina Onufry Koszarny, ks. prob. Roman Pracki (K. Ewang.-Augsb.), ks. prob. Jerzy Bajorek (Kosarzew), ks. dziekan Bogusław Wołyński (Lublin), ks. prob. Jan Belniak (Jelenia Góra-Cieplice)
Wyróżnieni

Lublin1997_08_15

Po raz XII wręczono Medale „Serce dla serc".
Oto lista wyróżnionych, a także ofiarodawców jubileuszowych ...


Lublin1997_08_15

Od lewej: Mieczysław Piątek (Kraków), ks. dziekan Jacenty Sołtys (Majdan Leśniowski), ks. dziekan dr Eugeniusz Elerowski (Sieradz), ks. prob. Janusz Kucharski (Horodło), ks. prob. Mieczysław Piątek (Majdan Nepryski)
Lublin1997_08_15

Od lewej: ks. prof. Leonard Górka (KUL), ks. kanclerz Ryszard Dąbrowski (który odczytał list Zwierzchnika Kościoła), Senator Grzegorz Kruczuk, Wicemarszałek Senatu RP
Słowa powitania i zapowiedź intencji mszalnych przekazał gospodarz parafii. Na tle historii 100 lat Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego ukazał najważniejsze zmiany, jakie zaszły w Kościele amerykańskim i polskim. Powiedział: „Wymazanie ekskomuniki (15.11.1992), sakramentalne uznanie (1993), Ustawa o Stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (1995) — to potwierdzenie słusznej drogi wybranej kiedyś na dalekiej ziemi amerykańskiej, że można iść do Boga kochając swój język, kulturę i Ojczyznę". Słuszną drogę też wybrała nasza wspólnota przed 60 laty.

Lublin1997_08_15

Prezes Rady Parafialnej Jan Błazikowski zapala Świece Jubileuszowe. Z lewej: ks. prob. Jerzy Bagrowicz z parafii prawosławnej w Lublinie
Dzisiaj będziemy się modlili w następujących intencjach:
I. W intencji żywych naszego Kościoła w USA, Kanadzie i Polsce oraz Lublinie. Dołączamy żyjących Wyróżnionych Lublina, Polski i zagranicy a także solenizantki dnia dzisiejszego (intencję odprawia ks. prob. Jerzy Bajorek z Kosarzewa).
II. W intencji zmarłych naszego Kościoła w USA, Kanadzie, Polsce i Lublinie. Dołączamy zmarłych Wyróżnionych Lublina, Polski i zagranicy.
III. W intencji dziękczynnej za 60 lat istnienia Parafii (intencję odprawia ks. dziekan Bogusław Wołyński z Lublina).
Powitani zostali serdecznie ks. prof. Leonard Górka (KUL), ks. kanclerz Ryszard Dąbrowski (Warszawa), ks. dziekan Jacenty Sołtys (Majdan Leśniowski), ks. dziekan dr Eugeniusz Elerowski (Sieradz), ks. prob. Jerzy Bajorek (Kosarzew), ks. prob. Jan Belniak (Jelenia Góra-Cieplice), ks. prob. Mieczysław Piątek (Majdan Nepryski), ks. prob. Janusz Kucharski (Horodło), ks. prob. Jerzy Bagrowicz (parafia prawosławna — Lublin), wyróżnieni Medalem „Serce dla serc" w latach ubiegłych i w tym roku, Kapituła Wyróżnienia „Serce dla serc", przedstawiciel władzy państwowej, Wicemarszałek Senatu, Senator Grzegorz Kurczuk (Warszawa), trębacz miasta Lublina Onufry Koszarny, orkiestra dęta z Zakrzówka, wierni naszej wspólnoty i innych Kościołów.
Po powitaniu wszyscy śpiewali hymn „Chwała na wysokościach Bogu". Pierwsze czytanie Pisma św. miał Wiesław Dederko, członek Kapituły Wyróżnienia „Serce dla serc". Czytanie drugie przypadło ks. prob. Mieczysławowi Piątkowi (Majdan Nepryski).
List Zwierzchnika Kościoła Biskupa Prof. Wiktora Wysoczańskiego do Wspólnoty Parafialnej  (zobacz pełny tekst...)  przeczytał ks. kanclerz Ryszard Dąbrowski.
Słowo Boże wygłosił ks. dziekan dr Eugeniusz Elerowski (Sieradz), odmówił również ułożoną przez siebie, Modlitwę Powszechną.
Podczas ofiarowania nastąpiło poświęcenie Świecznika Jubileuszowego i zapalenie 12 Świec Jubileuszowych, które symbolizują 60 lat Parafii. Każda świeca to 5 lat Parafii. Gospodarz Parafii wyczytywał kolejno ofiarodawców a Prezes Rady Parafialnej Jan Błazikowski zapalał świece.
Parafia, prowadząc akcję „Muzyka naszych serc — chorym dzieciom", udziela między innymi pomocy charytatywnej dzieciom Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka z ul. Narutowicza. Wychowawczyni Pogotowia Opiekuńczego Jadwiga Szulej i Dyrektorka Domu Dziecka Janina Kornecka złożyły serce z dedykacją od dzieci, które w tym czasie przebywały na koloniach i obozach.
Pod płaskorzeźbą Biskupa Franciszka Hodura i pod tablicą Biskupa Męczennika Józefa Padewskiego Rada Parafialna oraz członek Rodziny Męczennika Stanisław Jamróz złożyli kwiaty. W tym czasie cały kościół śpiewał Hymn Kościoła — Tyle lat — napisany przez Biskupa Franciszka Hodura. Pieśnią Maryjną, graną przez orkiestrę dętą z Zakrzewa, rozpoczęło się ofiarowanie chleba i wina. Komunia św. była udzielana pod dwiema postaciami. Wierni podchodzili pojedynczo do ołtarza. Orkiestra grała pieśni religijne. Poświęcenia ziół dokonał ks. prob. Jan Belniak (Jelenia Góra-Cieplice). Po ogłoszeniach parafialnych przemówili dostojni Goście: senator Grzegorz Kurczuk, wicemarszałek Senatu RP, ks. prof. Leonard Górka (KUL), Wojciech Siemion (recytował, jako podziękowanie za Wyróżnienie, wiersz poety amerykańskiego o Matce Bożej, w imieniu Stanisława Leszczyńskiego Żona i Syn, a także Bazyli Chmielewski.
Trębacz miasta Lublina odegrał trzy razy Hejnał Miasta z XVII wieku, który został dedykowany wszystkim Wyróżnionym. Po błogosławieństwie cały Kościół zaśpiewał, przy udziale orkiestry dętej, pieśń „Boże, coś Polskę". Duchowni, Wyróżnieni i osoby im towarzyszące, zostali zaproszeni na plebanię gdzie przygotowano poczęstunek.
Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki za przeżycie tych pięknych chwil, które niech idą na większą chwałę Bożą!

Parafia lubelska pw. Matki Bożej Wniebowziętej w różny sposób upamiętnia dzieło i znaczenie Biskupa Franciszka Hodura - zobacz tu...

Kronikarz Parafialny