Z życia Kościoła

Uroczystości w Kotłowie

W dniu 8 września 1997 r., w Uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny — święto patronalne parafii w Kotłowie — odbyła się podwójna uroczystość: 25-lecia zorganizowania parafii oraz — Diecezji Wrocławskiej — obchodów 100-lecia zorganizowania
 Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego.
W uroczystościach tych uczestniczyli liczni wierni z parafii, wielu kapłanów oraz wiernych z diecezji wrocławskiej i krakowsko-częstochowskiej.
Mszy Świętej przewodniczył bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła — w asyście ks. infułata Ryszarda Dąbrowskiego — kanclerza Kurii Biskupiej i ks. infułata Stanisława Bosego. Kazanie wygłosił bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej.
Uczestników uroczystości serdecznie powitał bp Zygmunt Koralewski, proboszcz parafii w Kotłowie.
Zwierzchnik Kościoła bp Wiktor Wysoczański na zakończenie uroczystości wygłosił Słowo Pasterskie.


Ekscelencje, Drodzy Bracia Kapłani,
Drodzy Parafianie Kotłowscy
oraz przybyli na dzisiejszą uroczystość PątnicyDziś w świątyni Kotłowskiej, w Maryjnym Sanktuarium, zgromadziliśmy się, aby w patronalnej uroczystości uczcić Narodzenie Najświętszej Maryi Panny — Polskiej Matki Boskiej Siewnej, oraz 25 lecie parafii.
Kotlow1997_09_08Kotlow1997_09_08 Kotlow1997_09_08 Kotlow1997_09_08