Z życia Kościoła

Uroczystość 100 rocznicy zorganizowania Kościoła w Majdanie Leśniowskim

MajdanLesniowski1997_06_15 Dnia 15 czerwca 1997 r. parafia w Majdanie Leśniowskim przeżyła uroczystość 100 rocznicy zorganizowania Kościoła.Poświęcenie nowych ołtarzy
Służba liturgiczna dziewcząt
MajdanLesniowski1997_06_15

W uroczystości uczestniczył Zwierzchnik Kościoła Biskup Wiktor Wysoczański, kanclerz Kurii Biskupiej w Warszawie ks. Ryszard Dąbrowski, duchowieństwo i licznie zebrani wierni.

Ks. Biskup Zwierzchnik odprawił Mszę św. w koncelebrze proboszcza parafii ks. Jacentego Sołtysa oraz ks. Piotra Mikołajczaka — proboszcza parafii w Turowcu. Słowo Boże wygłosił ks. Krzysztof Fudala — proboszcz parafii w Maciejowie

W ostatnim czasie parafia w Majdanie Leśniowskim dołożyła wielu starań, aby odnowić wnętrze swojej świątyni. Ks. Biskup Zwierzchnik Kościoła — dokonał poświęcenia dwóch ołtarzy bocznych, nowego obrazu Najświętszego Serca Jezusowego autorstwa pana Tadeusza Drozda z Chełma oraz nowego baldachimu ufundowanego przez państwo Bronisława i Wacława Łatków

Pamiętną chwilę przeżyła grupa dziewcząt. Ks. Biskup ustanowił bowiem liturgiczną służbę dziewcząt. Poświęcone zostały alby, w których dziewczęta pełnić będą swoją służbę czytając lekcje, śpiewając psalmy i pieśni. Alby te uszyła pani Janina Zajączkowska.
Parafianie dumni są ze swojej świątyni, która została odnowiona dzięki ich ofiarom. Choć wielu z nich boryka się na co dzień z niedostatkiem, to jednak rozumieją, że nie dają ze swojego — tylko z tego, co od Boga otrzymali.
Ks. Biskup Zwierzchnik, przemawiając do wiernych, zachęcił ich do dalszej służby Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie na drodze „Prawdy, Walki i Pracy".

Kronikarz Parafialny
MajdanLesniowski1997_06_15