Z życia Kościoła

Zgromadzenie modlitewne w Lesznie

W piątek, 15 sierpnia 1997 r., parafia pw. NMP Zielnej w Lesznie obchodziła swoje święto patronalne. W uroczystości — obok miejscowego proboszcza ks. dziekana dra Tadeusza Piątka — wzięli udział: ks. bp Wiesław Skołucki, ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, ks. proboszcz Józef Deker ze Świdnicy i ks. proboszcz Wincenty Szewczyk z Brzegu.
Przy krzyżu, usytuowanym przed kaplicą, Księdza Biskupa powitały przedstawicielki Rady Parafialnej — panie: Helena Dziki i Maria Spisz — chlebem, solą i kwiatami, a w imieniu dzieci i młodzieży: Anna Chmielewska i Sylwia Kucharska — wierszykami. Następnie Ksiądz Biskup złożył u stóp krzyża kwiaty i zioła.

W kaplicy od ołtarza Księdza Biskupa i przybyłych księży powitał miejscowy proboszcz, który powiedział m.in.: „Dziś, w to nasze święto patronalne, dziękować będziemy Bogu za otrzymane łaski, prosić będziemy o dalsze błogosławieństwo oraz polecimy Boskiemu miłosierdziu parafian, których Bóg powołał już do wieczności, a którzy zasłużyli się dla Parafii i Kościoła: śp. Marię Chudzińską, śp. Katarzynę i Andrzeja Kowalskich, śp. ks. Ryszarda Michniaka, śp. diakona Pawła Zgodzińskiego, śp. Agnieszkę i Ignacego Nowaków, śp. Mariana Stańskiego, śp. Helenę Piątek i śp. Jana Raczkowskiego".
Spowiedź uszną dla dzieci i młodzieży w konfesjonale oraz spowiedź ogólną przed ołtarzem przeprowadził ks. Józef Deker. Mszę św. koncelebrowaną odprawił ks. bp Wiesław Skołucki z księżmi J. Dekerem i W. Szewczykiem.
Okolicznościowe kazanie o tematyce maryjnej wygłosił ks. J. Deker. Po kazaniu Ksiądz Biskup udzielił Sakramentu bierzmowania:
Ilonie Marii Skrzypczak, Krystynie Katarzynie Rychter, Piotrowi Ryszardowi Chmielewskiemu, Karolinie Wiktorii Chmielewskiej, Maciejowi Piotrowi Zaleskiemu, Radosławowi Aleksandrowi Wyczesany, Marii Annie Mazur, Dawidowi Władysławowi Kałek.
Świadkiem bierzmowania była p. Helena Dziki, a przyrzeczenie od bierzmowanych odebrał ksiądz proboszcz. Nabożeństwo uświetnił grą na organach p. Władysław Dziki.
Ksiądz Biskup złożył parafianom i księdzu proboszczowi życzenia wszelkiej pomyślności oraz udzielił wszystkim pasterskiego błogosławieństwa. Natomiast ks. dziekan dr Tadeusz Piątek podziękował Księdzu Biskupowi, księżom oraz wszystkim obecnym za udział w tym modlitewnym zgromadzeniu, a Państwu Zofii i Stefanowi za ofiarę w kwocie 100 zł na cele parafialne.
Po Mszy Św., Ksiądz Biskup rozmawiał przed kaplicą z parafianami i przeprowadził wizytację kancelarii parafialne oraz w pisał się do ZŁOTEJ  KSIĘGI - oceniając bardzo wysoko pracę proboszcza oraz jego współpracowników Państwa Heleny i Władysława Dziki.
Następnie — przy wspólnym obiedzie — miało miejsce spotkanie Księdza Biskupa z księżmi i członkami Rady Parafialnej. Ksiądz Biskup poinformował też obecnych, że z inicjatywy Księdza Prymasa Józefa Glempa powołana została dwustronna mieszana komisja mająca na celu dialog ekumeniczny między Kościołami rzymskokatolickim i polskokatolickim. Ksiądz proboszcz prosił Księdza Biskupa o przekazanie podziękowania Zwierzchnikowi Kościoła ks. bp. prof. dr. hab. Wiktorowi Wysoczańskiemu i wikariuszowi generalnemu ks. inf. dr. Tomaszowi Wojtowiczowi za sprezentowanie szat liturgicznych (białego ornatu gotyckiego, białej kapy, kapy pogrzebowej i alby).
Przebieg uroczystości ilustrują zdjęcia wykonane przez Pana Stefana Bręczewskiego.

mjr. WP Władysław Dziki  sekretarz Rady Parafialnej
Leszno1997_08_15

Uczestnicy uroczystości w kaplicy


Leszno1997_08_15

Bp Wiesław Skołucki udziela sakramentu bierzmowania

Poświęcenie ziół i kwiatów u stóp krzyża

Leszno1997_08_15