Ekumenia

RECONCILIACION - POJEDNANIE
DAR BOŻY I ŹRÓDŁO NOWEGO ŻYCIA GRAZ-AUSTRIA 23-29 czerwca 1997 r.
II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne

„Pojednanie — dar Boży i źródło nowego życia". Pod takim hasłem w Graz-Austria od 23 do 29czerwca 1997 r. odbyło się II Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne, zorganizowane przez Konferencję Kościołów Europejskich (CEC) i Zgromadzenie Konferencji Biskupów Europejskich (CCEE). W Zgromadzeniu Ekumenicznym wzięło udział 700 delegatów reprezentujących różne Kościoły europejskie: około 400 delegatów reprezentujących 150 Kościoły zrzeszone w KEK oraz około 350 delegatów reprezentujących 34 Konferencje Episkopatów Kościoła Rzymskokatolickiego. Przybyło również ponad 10 tysięcy uczestników zainteresowanych problematyką pojednania z krajów europejskich. Byli też delegaci z Azji i obu Ameryk. Jak podało Biuro Zgromadzenia Ekumenicznego, rozbrzmiewało 13 różnych języków. Językami obrad i różnych spotkań w czasie tygodniowego „festiwalu" były: angielski, niemiecki, francuski i rosyjski. GrazAustria1997_06_23

Delegacja Polskiej Rady Ekumenicznej przez kilka miesięcy przygotowywała się przez korespondencję i na spotkaniach do wyjazdu do Graz. Odbyło się również spotkanie w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie z delegatami Kościoła Rzymskokatolickiego (18 delegatów), któremu przewodniczył ze strony PRE bp Jan Szarek, ze strony rzymskokatolickiej bp Alfons Nossol — przewodniczący Rady Episkopatu Polski do spraw Ekumenizmu.

Polska Rada Ekumeniczna na spotkanie w Graz przygotowała broszurę: „Pojednanie zadaniem Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech" — przyczynek do Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego od 23 do 29 czerwca 1997 r. w Graz. Jest to długotrwała praca p. Andrzeja Wojtowicza — dyrektora PRE i abpa Jeremiasza z Kościoła Prawosławnego. Broszurę wydano w języku polskim, niemieckim i rosyjskim.

Kościół Rzymskokatolicki przygotował materiały sympozjum poświęconego problematyce II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Graz pod redakcją ks. prof. Piotra Jaskóły  pt. „Pojednanie Narodów i Kościołów".

Pojednanie" przygotowane przez PRE było podstawą sympozjum podczas tzw. „Dnia polskiego w Graz", gdzie było entuzjastycznie przyjęte i przedyskutowane przy ogromnej liczbie zgromadzonych delegatów z różnych Kościołów i Krajów. Był to jeden ze wzorcowych programów Reconcilacion — Pojednanie Graz 1997.

Z Kościoła Polskokatolickiego delegatami do Graz byli: Ks. Bp Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła i Ks. Kanclerz Ryszard Dąbrowski. Biskup Wiktor Wysoczański na skutek różnych obowiązków w Kościele i w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej zrezygnował z wyjazdu.

Drugie Europejskie Zgromadzenie Ekumeniczne rozpoczęło się 23 czerwca 1997 r. o godz. 15.00 w głównej sali konferencyjnej Nr 1, tzw. „PLENUM". Zgromadzenie otworzył Generalny Sekretarz Konferencji Europejskich Kościołów Jean Fischer. Inauguracja miała charakter wybitnie religijny. W Sali „Plenum" zebrało się około 2000 osób: delegatów, kilkudziesięciu kardynałów i biskupów oraz ok. 200 przedstawicieli prasy i telewizji. Przemówienia niemieckojęzyczne wygłosili: Przewodniczący CEC Rev. Dean John Arnold, Przewodniczący CCEE Kardynał Miłosław Vik (Czechy), Patriarcha Aleksy II (z Moskwy), ormiański Katolikos Karekin I. Posłanie na Ekumeniczne Zgromadzenie przesłał również papież Jan Paweł II, które odczytał kard. Edward Cassidy (Watykan), kard. Carlo Martini (z Mediolanu) i kard. em. Franz König (z Austrii). I Zgromadzenie Europejskie odbyło się w Bazylei-Szwajcaria w 1989 r.

Cały tydzień Drugiego Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego przebiegał w wytężonej pracy spotkań i dyskusji ekumenicznych, dotyczących wypracowania programów nowej drogi do szybkiego ekumenicznego pojednania. Delegaci mieli czas bardzo wypełniony od godz. 8.30 do 22.00 udziałem w posiedzeniach plenarnych i w pracach tematycznych grup. Każdy dzień obrad i spotkań ekumenicznych rozpoczynano ekumeniczną liturgią w namiocie modlitw, mieszczącym ok. 5000 osób. Każdy dzień modlitwy liturgicznej był zróżnicowany i wzniosły, różnie urozmaicony przez śpiew chórów, zespoły muzyczne, liturgię. Dominowały czytane teksty Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu oraz ogólny śpiew pieśni liturgicznych zgromadzonych na modlitwie. Szczególnie pięknym był ranek modlitewny w środę — adoracji Biblii, oraz w piątek — adoracja Krzyża i Droga Krzyżowa zebranych z lampkami na „Golgotę" oraz stawianie lampek pod Krzyżem. Był też element polski — śpiewanie przez wszystkich zgromadzonych pieśni religijnej w języku polskim:
Ciągły niepokój na świecie, wojny i wojny bez końca,
jakże niepewna jest ziemia, jękiem i gniewem drgająca.
Pokój mój daję Wam, nie tak jak daje dzisiaj świat — powiedział do nas Pan.
Pokój budować na co dzień. W sobie, w rodzinie, przy pracy.
Nasze mozolne wysiłki Pan Swoją łaską wzbogaci.
Pokój zostawiam wam
.
(słowa i muzyka Zofia Jasnota)

Wystrój modlitewnego namiotu stanowił Krzyż (prosty, z desek przeciętego drzewa) umieszczony na usypanej z piasku górze, wschodnia ikona oraz ekumeniczna lampa.

Po rannej modlitwie odbywała się codziennie „godzina biblijna".

Wieczorem o godz. 20.00 w kościołach różnych wyznań w Graz odbywały się ekumeniczne spotkania — pojednania, z liturgią Słowa Bożego — Starego i Nowego Testamentu, czytaniem Psalmów, modlitewne wezwania o przebaczenie i jedność. Spotkania modlitewne urozmaicane były muzyką kościelną i obrazami tematycznymi wyświetlanymi z rzutników na olbrzymie ekrany, przeplatane śpiewem pieśni religijnych zgromadzonych w kościołach — przeważnie w języku niemieckim i angielskim.

Na placach i w parkach Grazu odbywały się muzyczne i teatralne spotkania ekumeniczne z udziałem mieszkańców i przybyłych delegatów z różnych krajów. W tych spotkaniach dominowała młodzież. Przez cały ostatni tydzień czerwca w Graz panowała atmosfera radości, uśmiechu i przyjaźni. Nad Grazem unosiła się ekumeniczna pieśń „Reconcile" — Pojednajcie się — II Europejskiego Ekumenicznego Zgromadzenia:
Pojednaj się, pojednaj się — usłysz wołanie Boga.
Zapomnijcie — przebaczcie — jest darem Bożego miłosierdzia.
Przebaczenie jest źródłem nowego życia.
Pojednajcie się, pojednajcie się, słuchajcie wołania Boga.
Zapomnienie, przebaczenie prowadzi nas do jedności.
Przebaczenie jest siłą wzrostu, gdy nie ma waśni.
Pojednajcie się, usłyszcie wołania Bożego,
bądźcie jednością w Bożej Służbie.
Tylko jedność czyni was świadkami prawdziwej miłości Boga.
Słuchajcie, co powiedział Bóg i Pan:
sprawiedliwość i pokój niech będzie znakiem waszej jedności i braterstwa
.

W 1989 roku Polska (jak podkreślono) przyczyniła się do upadku światowego komunizmu. Otworzyły się granice dla krajów będących pod komunistycznym jarzmem. Dlatego specyfiką II Europejskiego Zgromadzenia Ekumenicznego w Graz było tak bardzo liczne przybycie delegatów z Rosji, Ukrainy, Białorusi, Litwy, Rumunii, Bułgarii — ludzi młodych, pełnych entuzjazmu, złaknionych ekumenicznej jedności i braterstwa między narodami bez względu na narodową i religijną przynależność oraz na kolor skóry. Potępiono wszelki rasizm, jak również antysemityzm. W projekcie końcowego „Orędzia" z Grazu wezwano Kościoły do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby ten XX wiek, przepełniony wojnami i okrucieństwem, mógł się zakończyć w pokoju, sprawiedliwości i godności.

„A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze sobą, przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania..."  Rz 5,18.

„Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie postałeś...
A Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy..."
 J17, 21-22.

RD