Z życia Kościoła
Konstancin 5 czerwca 1997 r.

Sympozjum "Dialog prawosławno-starokatolicki"

W dniu 5 czerwca 1997 r. odbyło się w Ośrodku Konferencyjnym im. Edwarda Herzoga w Konstancinie sympozjum: „Dialog prawosławno-starokatolicki". Obrady otworzył bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, który powitał wszystkich uczestników, a szczególnie arcybpa Jeremiasza — rektora ChAT oraz autorów referatów: ks. prof. dra Ursa von Arxa z Uniwersytetu w Bernie i ks. prof. dra hab. Mariana Bendzę z ChAT, a także bpa prof. dra Maksymiliana Rodego oraz wszystkich dostojnych gości, przedstawicieli Sekcji Starokatolickiej i Prawosławnej ChAT.

 

     
Pierwszy referat wygłosił ks. prof. dr hab. Marian Bendza, który — przedstawiając historię dialogu prawosławno-starokatolickiego — m.in. powiedział:
„Dialog prawosławno-starokatolicki trwa już ponad 100 lat..."
  Drugi referat wygłosił ks. prof. Urs von Arx, który przedstawił tezy do tematu
„Kościelna jedność" na podstawie tekstów..."

 

Po wysłuchaniu referatów rozpoczęła się dyskusja, którą podsumował bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański:
„Zakończył się ważny etap w dialogu prawosławno-starokatolickim. Prawosławno-Starokatolicka Komisja Teologiczna przyjęła w latach 1975-1987 wspólne fakty, które teraz wymagają akceptacji przez nasze Kościoły. Recepcja tych tekstów to nasze dzisiejsze zadanie. Z tymi tekstami musimy dotrzeć do naszych duchownych i wiernych Możemy podjąć to ważne, eklezjologiczne zadanie dzięki książce bpa Ursa Küry'ego, „Kościół starokatolicki", która właśnie ukazała się — jako wynik współpracy naukowej pomiędzy Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie a Chrześcijańskokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Bernie. Książka jest przeznaczona nie tylko dla pracowników naukowych i studentów, ale dla wszystkich osób zainteresowanych starokatolicyzmem. Książka zawiera utrzymany na wysokim poziomie wykład z zakresu podstaw historii, teologii i ekumenii starokatolickiej. Są tu m.in. wszystkie najważniejsze dokumenty dialogu starokatolicko-prawosławnego. Dzięki publikacji tej książki możemy pomyśleć o stworzeniu mieszanej komisji starokatolicko-prawosławnej w Polsce i rozpoczęciu dialogu, pogłębiającego recepcję tych tekstów. Taka komisja powinna m.in. zaproponować, jak możemy w życiu naszych Kościołów przeżywać to, o czym mówią wspólne dokumenty".