Z życia naszych parafii.  Żagań

Nabożeństwo ekumeniczne o jedność chrześcijan

W czwartek 18 maja 1997 r., o godz. 17, przedstawiciele pięciu Kościołów spotkali się na nabożeństwie Słowa Bożego. Przewodniczył gospodarz uroczystości ks. Stanisław Stawowczyk — proboszcz miejscowej parafii Polskokatolickiej w Żaganiu. Na początku nabożeństwa w bardzo ciepłych i serdecznych słowach powitał gości przybyłych do Jego parafii. Przybyli również wierni bratnich Kościołów.
Zwyczajem już jest, że każdy duchowny czynnie uczestniczy w nabożeństwie, czytając Słowo Boże, oraz inne modlitwy. Kazanie w tym roku, wygłosił ks. Andrzej Dyczek, reprezentujący Kościół Ewangelicko-Augsburski z Żar. Wyznanie wiary odmówił  ks. kapelan z Kościoła rzymskokatolickiego Zbigniew Kłusek, a modlitwę wiernych ks. prałat Rafał Zięciak również z Kościoła rzymskokatolickiego. Po odmówieniu modlitwy Pańskiej i przekazaniu znaku pokoju przemówił Przewodniczący PRE ks. Władysław Puszczyński. Na zakończenie ks. proboszcz bardzo serdecznie podziękował wszystkim duchownym za udział w nabożeństwie ekumenicznym a szczególnie za wspólną modlitwę kierowaną do Ducha Św. o jedność podzielonego Kościoła. Serdeczne podziękowanie skierował również do wiernych, szczególnie z bratnich Kościołów Chrześcijańskich.

Zagan1997_05_18

Od lewej:   Ks. Antoni Habura - Kościół Prawosławny,
ks. kapitan Zbigniew Kłusek - Kościół Rzym.-Kat.,
ks. Andrzej Dyczek - Kościół Ewangelicko-Augsburski,
ks. Władysław Puszczyński - Kościół Polskokatolicki, Przewodniczący PRE w Zielonej GórzeZagan1997_05_18

Od prawej: ks. Włodzimierz Świrydziuk - Kościół Chrześcijan Baptystów,
ks. Dariusz Lik - Kościół Ewangelicko-Augsburski,
ks. Prałat Rafał Zięciak - Kościół Rzymskokatolicki,
ks. Stanisław Stawowczyk - Kościół Polskokatolicki, proboszcz parafii w Żaganiu
Błogosławieństwo Boże udzielił ks. prałat z Kościoła rzymskokatolickiego, które zakończyło piękną i podniosłą uroczystość w żagańskiej parafii.
Po uroczystości w kościele, gospodarz zaprasza przybyłych duchownych — gości na agapę. To modlitewne spotkanie, jak również wspólny posiłek, nie tylko zbliża do siebie podzielone Kościoły, ale również wytwarza się przez to braterstwo miłości, zrozumienia i wzajemnego poszanowania.
Niech zbliżający się Rok 2000 będzie widzialnym znakiem jedności Kościoła o którą tak usilnie Boga prosi nas Rodak Jan Paweł II. Posłużę się słowami Jego Świątobliwości wypowiedzianymi w modlitwie na rozpoczęcie pierwszego roku przygotowań do wielkiego jubileuszu. „Jezu, źródło jedności i pokoju, umocnij więź wspólnoty w Twoim Kościele, ożyw działalność ekumeniczną, aby wszyscy Twoi uczniowie, mocą Twojego Ducha, stali się jedno".


ks. S. T.