Z życia Kościoła

Nabożeństwo Ekumeniczne w Katedrze Warszawskiej

"Bóg powierzył nam słowo pojednania" Warszawa1997_05_21 Praktycznie przez cały maj odprawiane były na terenie Warszawy, w różnych Kościołach, nabożeństwa ekumeniczne związane z Ekumenicznymi Dniami Biblijnymi.
W katedrze warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego takie nabożeństwo, a ściślej — nieszpory, poszerzone o czytanie biblijne i modlitwy powszechne — zostały odprawione 21 maja (środa), o godz. 18, a treść ich skupiała się wokół zdania (hasła) wyjętego z II Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian — „Bóg powierzył nam słowo pojednania".

Ks. Biskup prof. Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła udziela błogosławieństwo
Słowo Boże czyta

Warszawa1997_05_21

ks. dr Włodzimierz Nast


Warszawa1997_05_21

ks. prof. Zachariasz Łyko


Warszawa1997_05_21

p. Kamińska
Mimo że był to zwykły dzień tygodnia, mimo trudności dojazdowych, jako że nawet główne arterie miasta są o tej porze „zakorkowane", świątynię wypełnił wierny lud. Przybyli też duchowni z innych Kościołów. Towarzystwo Biblijne reprezentowała pani dyr. Barbara Enholc-Narzyńska, która podczas nieszporów wygłosiła słowo rozważania na temat roli Pisma Świętego w życiu codziennym człowieka wierzącego.
Kościół Polskokatolicki reprezentowali: ks. prof. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, ks. infułat dr Tomasz Wójtowicz — Wikariusz Generalny Diecezji Warszawskiej, a zarazem proboszcz parafii katedralnej; ks. mgr Ryszard Dąbrowski — kanclerz Kurii Biskupiej, ks. mgr Marian Madziar — proboszcz parafii pw. Dobrego Pasterza w Warszawie, ul. Modlińska205 i ks. mgr Andrzej Gontarek.
Nieszporom, tej wspaniałej, wieczornej modlitwie Kościoła, przewodniczył ks. infułat T. Wojtowicz, który na wstępie powitania powiedział m.in.:
„Wsłuchani w słowa Pisma Św., »błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie« (Mt 21, 9), »błogosławieni, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je« (Łk 11, 28) przybyliśmy po to, aby wspólnie z braćmi i siostrami z innych Kościołów chrześcijańskich uwielbić Boga Wszechmogącego, aby Mu podziękować za dar słowa Bożego, 'za to, że stale przemawia do człowieka, a szczególnie za to, że tak zaufał człowiekowi, że nam, ludziom, chrześcijanom, powierzył kontynuowanie dzieła pojednania".
Uczestnicy nabożeństwa urzeczeni zostali nieszporami,
wspaniałymi melodiami wezwani, Kapitulum, śpiewem Psalmów poprzedzonym krótkim komentarzem do każdego z nich, i dostojnym Magnificat, którego treść i melodia wznosiła się do niebios pośród wonności okadzanego w tym czasie kadzidłem ołtarza.
Była to prawdziwa uczta duchowa, po mistrzowsku przygotowana i przeprowadzona przy udziale asysty, lektorów, scholi i wiernych.

Za wszystko, także za skromną agapę po nabożeństwie, niech będzie Bogu chwała, cześć i uwielbienie.
Warszawa1997_05_21

Od lewej stoją:
ks. prof. Michał Czajkowski (Kościół Rzymskokatolicki),
ks. prof. Zachariasz Łyko
(Kościół Adwentystów Dnia Siódmego),
ks. mitrat Anatol Szydłowski (Kościół Prawosławny),
ks. kanonik dr David Wiliams (Kościół Anglikański),
ks. superintendent Zbigniew Kamiński
(Kościół Ewangelicko-Metodystyczny),
ks. dr Włodzimierz Nast (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
Warszawa1997_05_21


Wierni podczas nieszporów