Ekumenia

Czwarte Seminarium Starokatolicko-Anglikańskie Młodych Teologów

W dniach od 7 do 11 kwietnia 1997 r. w Konstancinie k. Warszawy, w Domu Konferencyjnym im. Bpa Edwarda Herzoga, odbyło się 4 Seminarium Starokatolicko-Anglikańskie studentów teologii i młodych teologów na temat: „Kościół i Państwo — czy potrzebują siebie nawzajem?" Poprzednie seminaria miały miejsce w: 1994 roku w Olsberg (Szwajcaria), w 1995 r. w Amersfoort (Holandia) i 1996 r. w Crawshawbooth (Anglia). W tegorocznym spotkaniu seminaryjnym wzięło udział ok. 25 osób z Anglii, Walii, Holandii, Niemiec, Szwajcarii, Czech i Polski. Najliczniejszą grupę stanowili Holendrzy, a także absolwenci i obecni studenci Fakultetu Teologicznego w Bernie. Szczególne znaczenie ma również fakt, iż w seminarium tym uczestniczyli reprezentanci Kościoła Prawosławnego, Reformowanego i Rzymskokatolickiego, co potwierdza nie tylko konieczność, ale możliwość braterskiej współpracy wszystkich Kościołów.
Obrady seminarium rozpoczynano poranną modlitwą i Mszą Św. w kaplicy polskokatolickiej pw. Św.Św. Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie — w języku niemieckim, angielskim i holenderskim. Seminarium przewodniczyła mgr Ewa Dąbrowa, asysent Sekcji Starokatolickiej ChAT, a referaty wygłosili: Klaus-Heinrich Neuhoff z Essen (Niemcy), Michael Graf-Buhlma z Bema (Szwajcaria), Matijs Ploeger z Leiden (Holandia), Borys Przedpełski z Warszawy i Lars Simpson z Blackpooi (Anglia). Po każdej prelekcji wywiązywała się ożywiona dyskusja, skoncentrowana na różnych aspektach stosunków między Kościołami a państwem w wybranych krajach europejskich.
W dniu 8 kwietnia uczestnicy seminarium zwiedzili warszawską Starówkę, a następnie wzięli udział w Mszy św. w katedrze polskokatolickiej pw. Świętego Ducha przy ul. Szwoleżerów, celebrowanej przez ks. infułata T. Wojtowicza. Dodatkowym, miłym akcentem było spotkanie wielkanocne z całą wspólnotą parafialną. W czasie wycieczki do Krakowa młodzi seminarzyści odwiedzili także polskokatolicką parafię Wniebowstąpienia Pańskiego przy ul. Friedleina, a ks. Siepetowski zapoznał ich z historią i pracą tej parafii.
Dość nietypowym zajęciem, jak na program seminarium, był udział wszystkich w zajęciach dla dzieci upośledzonych w jednej z państwowych klinik w Konstancinie Jeziorna. Wzruszający jest fakt, że uczestnicy seminarium po tych zajęciach spontanicznie zdecydowali się na sprowadzenie wózka inwalidzkiego dla sześcioletniego chłopca, który po wypadku został niemal całkowicie sparaliżowany i utracił prawą rękę.
Tegoroczne seminarium, choć trwało tak krótko, pokazało, iż w pracy religijnej, wymianie myśli teologicznej a także wymianie doświadczeń - możliwe jest pełne porozumienie i współpraca. Wszystkich bowiem jednoczy cel, by wspólnie umacniać Kościół Boży wszędzie tam, gdzie jesteśmy.
Kostancin1997_04_07-11

Wspólny udział we Mszy św. w kaplicy w Konstancinie


Kostancin1997_04_07-11

Praca nad referatem wywoływała niekiedy żywą dyskusję, innym razem - pogłębioną refleksję


Kostancin1997_04_07-11

Kraków, ul. Friedleina