Z życia Kościoła

Uroczystość centralna z okazji jubileuszu 100-lecia PNKK

LIST   BISKUPÓW
Do  Duchowieństwa  i  Wiernych  Kościoła  Polskokatolickiego
z  okazji  Jubileuszu  Stulecia  PNKK


Warszawa1997_05_10

Liturgii Eucharystycznej przewodniczył bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański,
w koncelebrze bpa J. Szotmillera, bpa W. Skołuckiego  i  ks. inf. T. WójtowiczaWarszawa1997_05_10

Uczestnicy, od lewej: ks. Lech Tranda  (Kościół Ewangelicko-Reformowany),
ks. Włodzimierz Nast 
(Kościół Ewangelicko-Augsburski),
ks. superintendent Zbigniew Kamiński 
(Kościół Ewangelicko-Metodystyczny),
bp prof. dr Maksymilian Rode,  bp Tadeusz Majewski,
ks. Stanisław Kaczorek 
(Starokatolicki Kościół Mariawitów)

W dniu 10 maja 1997 r. odbyła się w katedrze warszawskiej pw. Świętego Ducha centralna uroczystość z okazji 100-lecia zorganizowania Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Stanach Zjednoczonych.
Uroczystą Mszę Świętą koncelebrowali: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła i ordynariusz Diecezji Warszawskiej, bp Wiesław Skołucki — ordynariusz Diecezji Wrocławskiej, bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz Diecezji Częstochowsko-Krakowskiej oraz ks. infułat dr Tomasz Wojtowicz — wikariusz generalny Diecezji Warszawskiej.
W uroczystości uczestniczyli także emerytowani biskupi: bp prof. dr Maksymilian Rode i bp Tadeusz Majewski oraz ponad 50 kapłanów z delegacjami parafii. Najliczniejszą grupę stanowili parafianie z Częstochowy, którzy przybyli z bpem Jerzym Szotmillerem. Na uroczystość przybyli też przedstawiciele Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej oraz wielu wiernych parafii katedralnej. Z okazji Jubileuszu Rada Parafialna oraz wierni katedry warszawskiej wręczyli bpowi Wiktorowi Wysoczańskiemu wspaniałe dary: pięć stuł, dwa złote kielichy, złoty ornat i kwiaty.
Po Mszy św. odbyła się agapa wiernych i duchowieństwa

Warszawa1997_05_10

Ornat wręczają państwo MaciakowieWarszawa1997_05_10

Okolicznościowe kazanie wygłosił
bp Wiesław Skołucki
Warszawa1997_05_10

Kielich złoty od Rady Parafialnej wręczają
Marian Domański
(prezes)
i Barbara Iżycka (skarbnik)

Warszawa1997_05_10

Kielich złoty wręczają państwo Hodunowie

Po Mszy św. odbyło się na terenie przykościelnym, pośród drzew okrytych wiosenną zielenią,
spotkanie - majówka
Warszawa1997_05_10

Kwiaty od urzędu wojewódzkiego wręczają
państwo Grzeczyńscy

Warszawa1997_05_10 Warszawa1997_05_10 Warszawa1997_05_10

 

zobacz też       Numer specjalny RODZINY poświęcony historii PNKK w USA, Kanadzie i Polsce