Z życia Kościoła. Lublin 11 maja 1997 r.

Centralne Uroczystości Lubelszczyzny
100 lat Polskiego Narodowego Katolickiego Kościoła
USA - Kanada - Polska     1897 - 1997

Lublin1997_05_11

Lublin1997_05_11

Młodzież z Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka wręcza Biskupowi kwiaty


Lublin1997_05_11

Ksiądz Biskup dokonał obłóczyn 2 ministrantów
Chór "Fermeta"
Centralne Uroczystości Lubelszczyzny odbyły się w niedzielę 11 maja 1997 r. o godzinie 11. We Mszy św. koncelebrowanej, która rozpoczęła się Hymnem Wiary — Do Ciebie przyszlim — napisanym przez Biskupa Franciszka Hodura, wzięli udział Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP Biskup Prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, ks. kanclerz Ryszard Dąbrowski oraz miejscowy proboszcz ks. dziekan Bogusław Wołyński. Katolicki Uniwersytet Lubelski reprezentował ks. prof. Leonard Górka, który przeczytał pierwszą lekcję. Nasz Kościół reprezentowali ks. dziekan Henryk Marciniak z Tarnogóry, ks. dziekan Jacenty Sołtys z Majdanu Leśniowskiego, ks. prob. Jerzy Bajorek z Kosarzewa, ks. prob. Ryszard Walczyński z Chełma, ks. senior Jan Wąsik z Chełma, ks. prob. Piotr Mikołajczak z Turowca, ks. prob. Krzysztof Fudala z Maciejowa, ks. prob. Mieczysław Piątek z Majdanu Nepryskiego. List Biskupów, dotyczący powstania PNKK przeczytał ks. kanclerz Ryszard Dąbrowski. Słowo Boże wygłosił ks. dziekan dr Eugeniusz Elerowski z Sieradza, który przed Ewangelią nauczył śpiewać cały kościół, grając na gitarze, napisaną przez siebie „Pieśń na Jubileusz PNKK".
Lublin1997_05_11

Od prawej: Józef i Maria Pamułowie - fundatorzy medalu, Stanisław Jamróz

Lublin1997_05_11

Prezes Rady Parafialnej Jan Błazikowski umieszcza kwiaty pod płaskorzeźbą Biskupa Franciszka Hodura
Lublin1997_05_11 Podczas ofiarowania:
a) wręczono medal parafialny z brązu — 45 Rocznica Męczeńskiej Śmierci Biskupa Józefa Padewskiego — fundatorom Marii i Józefowi Pamułom z Krakowa oraz Stanisławowi Jamrózowi ze Starej Wsi koło Bychawy, którzy są rodziną Męczennika. Medal ten jest już ósmym wydanym przez parafię od 1987 roku,
b) wręczono medal parafialny z brązu — 100 lat Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego
i 60 lat parafii w Lublinie — Zwierzchnikowi Kościoła Biskupowi Wiktorowi Wysoczańskiemu i ks. kanclerzowi Ryszardowi Dąbrowskiemu,
c) Maria i Franciszek Kowalczykowie umieścili na Świeczniku Jubileuszowym ofiarowaną przez siebie IV Świecę Jubileuszową obejmującą lata życia parafii 1952-1957,
d) dzieci i młodzież z Pogotowia Opiekuńczego i Domu Dziecka z ulicy Narutowicza ofiarowali ks. Biskupowi kwiaty i serduszko z podziękowaniem,
Złożono też kwiaty pod płaskorzeźbą Biskupa Franciszka Hodura (prezes Rady Parafialnej Jan Błazikowski w towarzystwie nowoobłóczonych ministrantów), pod tablicą Biskupa Józefa Padewskiego (rodzina Męczennika). Podczas składania kwiatów cały kościół śpiewał Hymn Kościoła - „Tyle lat" - napisany przez Biskupa Franciszka Hodura. Komunia Św. była rozdawana pod dwiema postaciami. Wierni przychodzili pojedynczo do ołtarza. W tym czasie chór „Fermata" (nauczyciele szkół podstawowych, średnich i wyższych miasta Lublina) śpiewał pieśni. Po ogłoszeniach głos zabrali:
— Maria Pamuła (Kraków), która mówiła o ostatnich chwilach życia Biskupa Męczennika Józefa Padewskiego,
Józef Różański, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego Edwarda Hunka, ukazał historyczność Kościoła, jego zasługi w dziedzinie życia społecznego i pracy charytatywnej. Podkreślił też duże znaczenie parafii lubelskiej w życiu Lublina, Polski i zagranicy przez działalność w nadawaniu medalu „Serce dla serc" od 1986 r. (i w dziedzinie charytatywnej - „Muzyka naszych serc - chorym dzieciom" oraz „Talerz gorącej zupy",
Biskup Abel — ordynariusz Diecezji Lubelsko-Chełmskiej Kościoła Prawosławnego przysłał telegram z życzeniami,
— Zwierzchnik Kościoła Biskup Wiktor Wysoczański podkreślił znaczenie historyczne i współczesne Kościoła oraz pogratulował Wspólnocie Lubelskiej i jej proboszczowi dużych osiągnięć na polu misyjnym parafii w Polsce i na świecie.
Jako podziękowanie Bogu cały kościół zaśpiewał pieśń dziękczynną „Ciebie Boga wysławiamy".

Przed udzieleniem błogosławieństwa Zwierzchnik Kościoła powiedział, że w Polsce rozpocznie się dialog między naszym Kościołem a Kościołem Rzymskokatolickim. Podobny dialog, prowadzony w USA od wielu lat między naszym Kościołem a Kościołem Rzymskokatolickim zaowocował 15 lutego 1992 roku „Nabożeństwem Gojenia", podczas którego wymazano ekskomunikę rzuconą w 1898 roku na ks. prob. Franciszka Hodura późniejszego Biskupa, twórcę polskiej i katolickiej drogi do Boga w USA, Kanadzie i Polsce. W tym nabożeństwie uczestniczył wysłannik Papieża kardynał Edward Cassidy.

Wspólnota Lubelska wydała z racji 100 lat PNKK i 60 lat parafii 10 pozycji:
— 2 medale z brązu (45 Rocznica Męczeńskiej Śmierci Biskupa Józefa Padewskiego — 1996 i 100 lat PNKK, 60 lat parafii — 1997)
— III Pocztówkę Parafialną przedstawiającą medale parafialne wydane w latach 1992-1994/1996),
— Pieczęć na listy i karty pocztowe (1997)
— I Tomik rozważań teologiczno-filozoficznych (1996-1997),
— Świecznik Jubileuszowy na 12 Świec Jubileuszowych. Każda świeca obejmauje 5 lat życia parafii (1997),
— II Kartę Pocztową z datownikiem okolicznościowym. Parafia po raz drugi wchodzi w filatelistykę Polski i świata (1997),
— Znaczek metalowy na ubranie (wykonał artysta lubelski Zdzisław Kowalski, jego orły znajdują się na Zamku Królewskim w Warszawie),
— Piernik w kształcie serca z elementem medalu „Serce dla serc" — ręce trzymające serce na tle krzyża. Wykonawcą jest sławny piekarz z Kazimierza Dolnego Cezary Sarzyński. Znane są jego koguty z ciasta (1997),
— 2 tablice informujące o uroczystościach. Od lutego br. wiszą na kościele.

Bogu niech będą dzięki za 100 lat istnienia polskiej i katolickiej drogi do Boga w USA, Kanadzie i Polsce.

Kronikarz parafialny