Z życia Kościoła

Wrześniowe uroczystości:
Udzielenie Sakramentu Bierzmowania i Święto Plonów

Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki za tak piękne Uroczystości.

Młodzież i dorośli przyjmujący Sakrament Bierzmowania

Lublin1996_09_29
W ostatnią niedzielę września 1996 r., (jak co roku), odbyły się w parafii dożynki. Podziękowaliśmy Bogu za plony, które wydała polska ziemia, za to, że w naszych domach nie ma głodu. Piękny wieniec dożynkowy, duży wiejski chleb oraz owoce przygotowały kobiety z Rozkopaczewa, filii parafii lubelskiej oddalonej o 33 km od Lublina, gdzie w każdą I niedzielę miesiąca jest odprawiana Msza św. w chacie wiejskiej.
Na Mszy Św. koncelebrowanej, której przewodniczył ks. Biskup Tadeusz Majewski, został udzielony młodzieży i dorosłym Sakrament Bierzmowania. Po raz pierwszy w nowej świątyni. Przystąpiło 17 osób. Wręczono również medal „Serce dla serc" profesorowi Januszowi Hanzlikowi, kierującemu Katedrą Chorób Wewnętrznych Akademii Medycznej w Lublinie. Nie mógł być on 15 sierpnia podczas Uroczystości Parafialnych. Cała Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem pieśni dziękczynnej „Ciebie Boga wysławiamy" oraz dzieleniem chleba. Każdy z uczestników otrzymał kromkę chleba, którą miał spożyć z szacunkiem w domu podczas wieczerzy.
Lublin1996_09_29

Marcin Kot, uczeń szkoły średniej, przyjmuje Sakrament Bierzmowania
Lublin1996_09_29

Chleb wiejski niesie Kamil Wołyński, jeden z bierzmowanych
Lublin1996_09_29

Prof. dr hab. Janusz Hanzlik dziękuje za otrzymany medal "Serce dla serc"

Kronikarz Parafialny