Z życia naszych parafii. Lublin 15. 08. 1996 r.

Uroczystości Parafialne Matki Bożej Wniebowziętej
Nadanie po raz XI Medalu "Serce dla serc"

W Uroczystość Parafialną Matki Bożej Wniebowziętej, czyli Zielnej, podziękowaliśmy Bogu za 59 lat istnienia parafii w Lublinie, za życie i za możliwość wręczenia po raz XI Medalu „Serce dla serc". Podziękowaliśmy Bogu za to, że możemy Go chwalić idąc polską i katolicką drogą, która po 94 latach została dostrzeżona „Nabożeństwem Gojenia" w Scranton (USA), kiedy to 15 lutego 1992 roku jakby wymazano ekskomunikę rzuconą przez Watykan w 1898 roku na ks. Franciszka Hodura, późniejszego Biskupa, twórcę tej drogi. Została ona również dostrzeżona po 75 latach w Polsce, kiedy to 30 czerwca 1995 roku Sejm uchwalił Ustawę Państwo — Kościół Polskokatolicki w RP.


Msza św. koncelebrowana przez ks. dziekana Bogusława Wołyńskiego (Lublin), ks. prob. Jana Belniaka (Jelenia Góra-Cieplice) i ks. prob. Jerzego Bajorka (Kosarzew) była odprawiana w intencjach:
— żyjących Wyróżnionych Medalem „Serce dla serc" oraz solenizantek dnia;
— zmarłych naszej Wspólnoty i innych Wspólnot.
Słowo Boże wygłosił ks. dziekan Bogusław Wołyński. Podkreślił on, że Wyróżnienie otrzymują również matki i ojcowie Wyróżnionych. To oni przekazali miłość do Boga i człowieka swoim córkom i synom.
Komunii św. udzielano pod dwiema postaciami przez 40 minut. Kościół był wypełniony, ludzie stali również na chodniku.
Po ogłoszeniach parafialnych przemówili Wyróżnieni, którzy gorącymi i serdecznymi słowami podziękowali za otrzymane Wyróżnienia i przekazali dary do Muzeum „Serce dla serc".
Pieśnią dziękczynną „Ciebie Boga wysławiamy" zakończono uroczystości w kościele. Wyróżnieni, duchowieństwo, uczestniczyli w poczęstunku na plebanii a wszyscy wierni przeszli na podwórze plebanijne, gdzie rozdano 300 porcji tradycyjnego bigosu i ciasta.
Całe uroczystości opisały gazety lubelskie oraz przekazała TV — Panorama Lubelska na ościenne województwa.

Bogu i Matce Najświętszej niech będą dzięki za przeżycie tak pięknych chwil!zobacz:  Lista  wyróżnionych


Kronikarz Parafialny
Lublin1996_08_15

Msza św. koncelebrowana.
Z prawej  Ks. Biskup  Abel   (Lublin - K. Prawosławny)


Lublin1996_08_15

Wyróżnieni roku 1996


Lublin1996_08_15

Przedstawiciel Redakcji gazety "Altkatholische Kirchenzeitung" Kościoła Starokatolickiego Austrii.
Z prawej  tłumaczka  Dorota Dłubakowska