Z życia Kościoła

Wspólna modlitwa o Jedność Chrześcijan w katedrze warszawskiej

18 stycznia 1997 r. w katedrze warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego została odprawiona uroczysta Msza Święta o Jedność Chrześcijan, w której uczestniczył zwierzchnik Kościoła — bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.
Liturgii Eucharystycznej przewodził Wikariusz Generalny Diecezji Warszawskiej ks. inf. dr Tomasz Wojtowicz.
Warszawa1997_01_18
Pokrzepiające wszystkich Słowo Boże, które podporządkowane było hasłu „W imię Chrystusa — pojednajcie się z Bogiem" (2 Kor. 5,20) wygłosił ks. kanonik Roman Jędrzejczyk z Kościoła Rzymskokatolickiego.
We Mszy Św. wzięli udział zwierzchnicy, duchowieństwo, siostry zakonne z Kościołów: Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Anglikańskiego, Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Chrześcijan Baptystów i Adwentystów Dnia Siódmego i, oczywiście, Kościoła Polskokatolickiego.Warszawa1997_01_18

Od lewej:
ks. superintendent Zbigniew Kamiński
(Kościół Ewangelicko-Metodystyczny),
bp Wiktor Wysoczański (Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego i Ordynariusz Diecezji Warszawskiej),
bp emerytowany Tadeusz Majewski
,
ks. Jan Hause
(Kościół Ewangelicko-Augsburski),
ks. Jelinek (Kościół Ewangelicko-Reformowany)
 Ks. inf. T. Wójtowicz uczestniczył w nabożeństwie ekumenicznym w parafii rzymskokatolickiego pw. Św. Zygmunta na Bielanach w dniu 13 stycznia br., gdzie wygłosił Słowo Boże, podczas Mszy Św., którą koncelebrowali: Biskup Władysław Miziołek, ks. prałat Kazimierz Kalinowski i ks. kanonik Roman Jędrzejczyk.
W Tygodniu Modlitwo Jedność Chrześcijan podobne nabożeństwa z udziałem przedstawicieli Kościołów chrześcijańskich odbyły się we wszystkich parafiach naszego Kościoła.
Warszawa1997_01_18
Mszę św. w intencji Jedności Chrześcijan celebrował Wikariusz Generalny Diecezji Warszawskiej - ks. infułat dr Tomasz Wójtowicz


Od prawej:
ks. prof Michał Czajkowski
z Kościoła Rzymskokatolickiego,
ks.  kan. Dawid Wiliams
z Kościoła Anglikańskiego
Warszawa1997_01_18