Z życia Kościoła

Ingres nowego Ordynariusza

Warszawa1996_12_14 14. 12. 1996 r. Warszawa Warszawa1996_12_14
Uroczystą Mszę św.
celebruje

bp Wiktor Wysoczański -
Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego
wraz z
ks. infułatem Tomaszem Wójtowiczem
i ks. kanclerzem Ryszardem Dąbrowskim
Od lewej:
Bp Hans Gerny - Zwierzchnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii,
Metropolita Damaskinos - przedstawiciel Ekumenicznego Patriarchy Konstantynopola Bartłomieja I,
Arcybiskup Bazyli - Metropolita Warszawski i całej Polski, Zwierzchnik Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, Bp Jan Swantek - Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie,
Arcybiskup Utrechtu Jan Antoni Glazemaker - Zwierzchnik Starokatolickiego Kościoła Holandii,
Bp prof. Maksymilian Rode z Kościoła Polskokatolickiego,
Ks. senior Marceli Pytlarz z PNKK w USA

Warszawa1996_12_14Bp Tadeusz Majewski przekazuje bp. Wiktorowi Wysoczańskiemu pastorał - symbol władzy pasterskiej w Diecezji Warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego

„Ekscelencjo,
wypełniając postanowienie Synodu Ogólnopolskiego naszego Kościoła z dnia 27 czerwca 1995 r. niniejszym przekazuję Księdzu Biskupowi pastorał — symbol władzy pasterskiej w diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego — życząc Bożego błogosławieństwa w tej posłudze".
Warszawa1996_12_14 Przemawia
Arcybiskup Utrechtu
Jan Antoni Glazemaker


Warszawa1996_12_14 Bp Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego
i Ordynariusz Diecezji WarszawskiejLIST  PASTERSKI
Do  Braci  kapłanów
i  wienych
W dniu 14 grudnia 1996 r. Bp prof. dr hab. Wiktor WYSOCZAŃSKI — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego — uroczystym ingresem do katedry warszawskiej pw. Ducha Świętego objął urząd ordynariusza diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego. Uroczystość rozpoczęła procesja do katedry, w której wzięli udział biskupi — zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich z zagranicy, z Polski oraz kolegium biskupów polskokatolickich.
Przybyłych gości i wiernych Kościoła Polskokatolickiego oraz duchowieństwo powitał Kanclerz Kurii Biskupiej ks. mgr Ryszard Dąbrowski, który też odczytał decyzję Ogólnopolskiego Synodu Kościoła Polskokatolickiego z dnia 27 czerwca 1995 r.

"Ogólnopolski Synod Kościoła Polskokatolickiego w RP obradujący w Warszawie-Konstancinie w dniu 27 czerwca 1995 roku wybrał J.E. Biskupa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego na stanowisko Zwierzchnika Kościoła i Ordynariusza Diecezji Warszawskiej. Ogólnopolski Synod postanowił, że Bp W. Wysoczański obejmie jurysdykcyjnie diecezję warszawską po ukończeniu 70. roku życia przez dotychczasowego ordynariusza diecezji warszawskiej, bpa Tadeusza Majewskiego, które nastąpiło 13 grudnia 1996 r.
W dniu 14 grudnia 1996 r. uroczystym ingresem Bp prof. dr hab. W. Wysoczański obejmie liturgicznie diecezję warszawską. Jej administracyjne objęcie — zgodnie z decyzją Ogólnopolskiego Synodu — nastąpi w dniu 1 stycznia 1997 r."

Warszawa1996_12_14

Udzielenie błogosławieństwa wiernym ...

... zgromadzonym na tej doniosłej uroczystości w katedrze warszawskiej


Warszawa1996_12_14
Warszawa1996_12_14

Metropolita Szwajcarii Damaskinos wręcza Biskupowi Wiktorowi Wysoczańskiemu  H i e r o l o g e i o n - Świętą Ewangelię  wydaną według tradycji Patriarchatu Ekumenicznego

zobacz:  "Przemówienie Metropility  Damaskinosa
Po przekazaniu pastorału nowemu Ordynariuszowi diecezji warszawskiej, ks. inf. dr Tomasz Wojtowicz — Wikariusz Generalny diecezji warszawskiej, odmówił specjalną modlitwę na wprowadzenie w urząd nowego ordynariusza.
Ofiarę Eucharystyczną odprawił bp Wiktor Wysoczański w koncelebrze z ks. T. Wojtowiczem i ks. kanclerzem R. Dąbrowskim.
W czasie Ofiarowania nastąpiła wzruszająca ceremonia wręczenia darów Biskupowi Ordynariuszowi przez delegację parafian: chleba, wina, ornatów we wszystkich kolorach roku liturgicznego oraz bukietu kwiatów.
Delegacja Zakładów Przemysłowo-usługowych „POLKAT" z prezesesem Spółki mgr. Mieczysławem Suską i panią Danutą Podsiedlik — wiceprezesem Społecznego Towarzystwa Polskich Katolików wręczyła nowemu Ordynariuszowi wspaniały upominek — pierścień biskupi. Przed zakończeniem uroczystości w katedrze warszawskiej słowa pozdrowień we własnym imieniu i od reprezentowanych Kościołów do nowego Ordynariusza diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego — Wiktora Wysoczańskiego skierowali: Pierwszy Biskup PNKK Jan Swantek, arcybiskup Utrechtu Jan Antoni Glazemaker i Metropolita Damaskinos. Na zakończenie wszyscy obecni biskupi udzielili zebranym pasterskiego błogosławieństwa.
Pieśnią „Pod Twą obronę, Ojcze na niebie" zakończyła się uroczystość biskupiego ingresu na urząd ordynariusza diecezji warszawskiej Kościoła Polskokatolickiego.