Z życia Kościoła

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Lublinie

Lublin1997_01_19 W sobotę 18 stycznia 1997 r., tegoroczny Tydzień Modlitwy o Jedność Chrześcijan na terenie Lublina rozpoczęto w parafii polskokatolickiej Mszą Świętą koncelebrowaną przez ks. dziek. Bogusława Wołyńskiego, ks. Bogusława Gruszczyńskiego i ks. Jerzego Bajorka. We Mszy Św. wzięli udział ks. prof. dr hab. Wacław Hryniewicz i ks. dr Stanisław Koza z Instytutu Ekumenicznego KUL, duchowni z Kościołów: Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Starokatolickiego Mariawitów, Zielonoświątkowego, klerycy zakonni i diecezjalni oraz chór chłopięcy „Słowiki Lubelskie", który śpiewał kolędy. Słowo Boże wygłosił ks. dr Stanisław Koza z Kościoła Rzymskokatolickiego.

Następnego dnia w kościele akademickim KUL-u została odprawiona Msza Św., którą koncelebrowało 9 księży. Głównym celebransem był ks. prof. Wacław Hryniewicz. Kościół wypełniony był studentami, księżmi, siostrami zakonnymi i wiernymi świeckimi. Na tę Mszę przybył Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, a także ks. dziek. B. Wołyński, kanclerz Kurii Biskupiej, ks. mgr Ryszard Dąbrowski, prezes Rady Parafialnej Jan Błazikowski, członek Rady Parafialnej inż. Wiesław Dederko oraz lektor-kantor Kamil Wołyński.
Słowo Boże, poświęcone sprawom jedności wszystkich chrześcijan, wygłosił Biskup Wiktor Wysoczański. On też — na prośbę ks. prof. Wacława Hryniewicza — udzielił końcowego błogosławieństwa.
Oba nabożeństwa ekumeniczne ubogaciły uczestników wewnętrznie, umocniły duchowo w wierze i pragnieniu jedności. Wspólna agapa po tych uroczystych modlitwach zacieśniła więzy partnerstwa i chrześcijańskiej jedności oraz współodpowiedzialności za wykonanie testamentu Chrystusa „aby wszyscy byli jedno".
Ks. Biskup Wiktor Wysoczański udziela błogosławieństwa wiernym

Lublin1997_01_19zobacz:    Słowo  Boże   wygłoszone przez bpa W. Wysoczańskiego