Z życia naszych parafii

Parafia pw. Św. Rodziny w Łodzi

Rok kościelny 1996 dobiegł końca, a więc jest to dobra okazja, aby dokonać bilansu pracy w parafii. Jeśli praca ta przyniosła dobre owoce, to w dużej mierze wynika to z faktu, iż w parafii pw. Św. Rodziny w Łodzi codziennie jest odprawiane nabożeństwo.

Od ponad trzydziestu lat, każdego roku w styczniu, w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan Ksiądz Proboszcz bierze udział w nabożeństwach odprawianych w świątyniach różnych wyznań chrześcijańskich, znajdujących się na terenie naszego miasta. W ciągu tego Tygodnia głosił on kazania we wszystkich Kościołach wchodzących w skład Oddziału Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej. W tych latach również w naszej świątyni były odprawiane nabożeństwa ekumeniczne, w których biorą udział duchowni i wyznawcy z Kościołów wchodzących w skład Oddziału Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej, a od Soboru Watykańskiego także księża z Kościoła Rzymskokatolickiego. Zgodnie z przyjętą przez Oddział zasadą, w każdym Kościele nabożeństwo jest odprawiane przez duchownego danego Kościoła i według liturgii danego Kościoła, a kazania są głoszone przez zaproszonych duchownych z innego Kościoła.
Zgodnie z tą zasadą, w naszej parafii Mszę Św. odprawia ks. proboszcz Stanisław Muchewicz a kazanie głosi duchowny z innego Kościoła. W tym roku kazanie wygłosił ksiądz konsenior Mariusz Werner z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego,

Uczestnicy nabożeństwa ekumenicznego. Wspólna fotografia.

Od strony lewej w pierwszym rzędzie:
Biskup Włodzimierz Jaworski
z Kościoła Starokatolickiego Mariawitów,
Konsenior Mariusz Werner z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, prob. parafii św. Mateusza w m. Łodzi,
ks. dziekan Stanisław Muchewicz, proboszcz parafii polskokatolickiej pw. Św. Rodziny w Łodzi,
Ks. Marcin Undas z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Przewodniczący Oddziału Regionu Łódzkiego, proboszcz w Zgierzu,
Ks. Czesław Krasiukianis z Kościoła Polskokatolickiego w Łodzi.

W drugim rzędzie od lewej: Ks. Henryk Eliasz, Profesor ekumenizmu w Seminarium Duchownym Archidiecezji Łódzkiej,
Ks. Tadeusz Weber, Notariusz Kurii Arcybiskupiej w Łodzi,
Ks. Zygmunt Gnyp, proboszcz parafii polskokatolickiej w Łodzi przy ul. Żeromskiego 56.
Ks. Prałat Andrzej Dąbrowski, Kanclerz Kurii Arcybiskupiej w Łodzi
Lodz1996_01

19 maja

Lodz1996_05_19

Karolinka Wira w dniu I Komunii Św. w otoczeniu najbliższej rodziny i księży
Ksiądz proboszcz Stanisław Muchewicz uczy dzieci religii w punkcie katechetycznym, ponieważ nasze rodziny żyją na terenie całego miasta i dzieci chodzą do wielu szkół. Owocem tego nauczania była I Komunia święta Karolinki Wira (19 maja 1996 r.) która została ochrzczona w dniu 25 grudnia 1987 roku. Wielka była radość dziewczynki, jej rodziców, dziadków, księdza proboszcza i wszystkich parafian.

 

W dniu 6 czerwca, przy pięknej pogodzie, przeżyliśmy piękną uroczystość Bożego Ciała z procesją do czterech ołtarzy, którą prowadził
ks. proboszcz Stanisław Muchewicz
z ks. Czesławem Krasiukianisem


Lodz1996_06_06


6 czerwca

Uroczystość Bożego Ciała
9 czerwca
Ksiądz Proboszcz udzielił sakramentu Chrztu św.
Agatce-Joannie Jaśkiewicz,
przez co powiększyła się nasza parafia.


Lodz1996_06_09

W tym roku Ksiądz Proboszcz pobłogosławił dwa związki małżeńskie.
27 kwietnia

Lodz1996_04_27
6 lipca

Lodz1996_07_06


W dniu 27 kwietnia  1996 r. pobłogosławił związek małżeński Macieja-Tadeusza Beckera z Różą-Katarzyną Winkler, której rodzice w zeszłym roku obchodzili w naszej parafii uroczystość 25-lecia swego małżeństwa.
W dniu 6 lipca Ksiądz Proboszcz pobłogosławił związek małżeński Marka Filipiaka z Dorotą Giętkowską. Pan Marek, przed 17 laty, przyjął w naszej parafii I Komunię świętą (1979 r.) i Sakrament Bierzmowania (1984 r.).
2 czerwca W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej, w naszej parafii odbył się Dzień Chorych. Chorzy przystąpili do spowiedzi, uczestniczyli we Mszy Św., która była odprawiona w ich intencji i w czasie której przystąpili do Komunii świętej. Po Mszy świętej osoby te przyjęły Sakrament Namaszczenia Chorych. Następnie spędziły jeszcze trochę czasu w zakrystii, przy herbacie i ciasteczkach. Odchodząc, wyraziły wielką radość z pobytu w świątyni i spotkania się ze współwyznawcami.
11 września W dniu 11 września 1996 r. odbyło się w naszej parafii spotkanie z panem prof. Aleksandrem Ożarowskim, który wygłosił prelekcję na temat: „Osobista odporność organizmu i sposoby jego zachowania". Pan Edward Czarny, sympatyk naszego Kościoła i sponsor spotkania, na wstępie przedstawił sylwetkę Pana Profesora i jego dorobek naukowy w następujących słowach: „Pan Prof. Aleksander Ożarowski znany jest w środowisku naukowym ze swych osiągnięć w dziedzinie zielarstwa. Pracę naukową rozpoczął w Łodzi przed 50 laty. Był także kierownikiem Zakładu Farmakologii Akademii Medycznej w Lublinie i w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie. Jako autor i współautor wydał 11 książek specjalistycznych o łącznym nakładzie 700.000 egzemplarzy, Napisał on 250 artykułów naukowych, oraz wygłosił około 40 odczytów naukowych, około 150 prelekcji popularnych, udzielił około 40 wywiadów na tematy zielarskie z dziennikarzami, przedstawiłokoło21 sporządzonych dokumentacji technologicznych, 9 patentów (niektóre na 5-8 krajów). Jest także V-ce Przewodniczącym Polskiego Komitetu Zielarskiego. Prelekcja została wysłuchana z wielkim zainteresowaniem, Po prelekcji Pan Profesor odpowiadał na pytania słuchaczy. Podczas prelekcji został nakręcony film.

A. M.