Z życia Kościoła

Barbórka w parafii bolesławskiej

W grudniu 1996 r. ks. dziekan Kazimierz Fonfara, proboszcz parafii w Bolesławiu pw. Chrystusa Króla patronkę górników Św. Barbarę i ich święto uczcił i zorganizował w parafii przez siebie duszpasterzowanej w pierwszą niedzielę Adwentu, 1 grudnia 1996 r. Tegoroczną Barbórkę w swojej parafii wyznaczył na ten dzień dlatego, by dać możność wzięcia udziału górnikom z kopalni znajdujących się w gminie Bolesław i Olkusz w uroczystościach innych ośrodków duszpasterskich organizujących „Barbórkę" w dniu 4 grudnia, m.in. w naszych parafiach polskokatolickich w Krzykawie i Bukownie.

Na tę uroczystość Ksiądz Dziekan, w porozumieniu ze swoim ordynariuszem diecezji, zaprosił Zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego — Ks. Bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego.

Uroczystość barbórkową w bolesławskiej parafii rozpoczęła się o godz. 9.00 procesją z darami, która przy dźwiękach górniczej orkiestry prowadziła Zwierzchnika Kościoła do drzwi świątyni, przed którymi został On tradycyjnie powitany chlebem, solą i bukietami kwiatów przez delegację parafii.

Świątynię tłumnie wypełnili parafianie i górnicy wraz z przedstawicielami dyrekcji okolicznych kopalń. Górnicza orkiestra dęta i wszyscy przybyli górnicy ubrani byli w stroje galowe i czapki z pięknymi pióropuszami, co dodawało barbórkowej uroczystości większego splendoru.

Mszę świętą w intencji górników, o błogosławieństwo i zdrowie dla nich i ich rodzin oraz o przyjęcie zmarłych do Królestwa Niebieskiego na wieczną wartę przy Bożym tronie celebrował ks. Ryszard Dąbrowski, kanclerz Kurii Biskupiej, który przybył na tę uroczystość z Warszawy wraz ze Zwierzchnikiem Kościoła.

Kazanie o tematyce adwentowej, z nawiązaniem do święta górniczego i osoby św. Barbary wygłosił Zwierzchnik Kościoła Bp W. Wysoczański.

Na ofiarowanie dary: chleb, wino i piękne kwiaty, i górniczej deklaracji wiary złożyła na ręce Zwierzchnika Kościoła delegacja górników kopalni. W imieniu Związku Zawodowego „Solidarność" okręgu bolesławsko-olkuskiego słowo do Biskupa Zwierzchnika Kościoła, do Górników i zebranych w świątyni wiernych skierował przewodniczący, po czym wręczył bukiet kwiatów Biskupowi.

W czasie Mszy Świętej pieśni adwentowe i eucharystyczne grała górnicza orkiestra dęta, wspomagając z serca płynący śpiew zgromadzonych w świątyni. Na zakończenie uroczystości słowo do zebranych w świątyni górników i wiernych skierował i udzielił pasterskiego błogosławieństwa bp Wiktor Wysoczański.

Ks. Dziekan Kazimierz Fonfara w parafii bolesławskiej od 12 lat bardzo owocnie duszpasterzuje. Swoim zapałem i zaangażowaniem oraz pogodną, choć stanowczą osobowością zaprowadził ład, zgodę i braterską miłość wśród parafian, nikomu nie zamykając drogi do sakramentalnego życia i religijnej łączności z Kościołem Polskokatolickim.

Ostatnim dziełem ofiarnej pracy duszpasterskiej Księdza Dziekana jest nowo wybudowany kościół parafialny z piękną wieżą kościelną. Prace przy nowej budowie są wykonane w 70%, i to tylko z ofiar bolesławskiej parafii.

Zwierzchnik Kościoła po obejrzeniu nowo wybudowanej świątyni i wprowadzeniu w tajniki finansowe parafii, przedstawione przez Ks. Dziekana, przychylając się do jego prośby przyrzekł pomoc w znalezieniu środków finansowych potrzebnych do dalszych prac, by budowa kościoła została jak najszybciej zakończona.

Księdzu Dziekanowi Kazimierzowi Fonfarze życzymy dużo sił i odwagi w dalszej pracy duszpasterskiej oraz pokonywania wszelkich trudów, by szybko uwieńczyć podjęte dzieło sukcesem.