Z życia Kościoła

Uroczystość patronalna w parafii Matki Bożej Siewnej w Okole

8 września Kościół Powszechny obchodzi Narodziny Najświętszej Maryi Panny.


Okol1996_09_08

Z Warszawy przybył zaproszony przez proboszcza parafii okólskiej, ks. Huberta Szryta - Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, któremu towarzyszył ks. inf. dr Tomasz Wójtowicz - Wikariusz Generalny Diecezji Warszawskiej i ks. mgr Ryszard Dąbrowski - Kanclerz Kurii Biskupiej
 W Polsce święto to obchodzone jest jako uroczystość Matki Bożej Siewnej. W tym dniu odbywają się też kościelne „Dożynki". Do parafialnych kościołów przybywają wierni, by podziękować Bogu za przyczyną Matki Bożej Siewnej za tegoroczne plony. Delegacje parafialne w strojach ludowych przynoszą piękne wieńce o motywach religijno-narodowych, utkane z ziaren zbóż tegorocznych plonów, przybrane w kłosy, zioła i kwiaty. Wieńce te symbolizujące tegoroczne plony święcone są przez duszpasterzy z odpowiednią modlitwą do Boga — dziękczynną za tegoroczne urodzaje i błagalną, by poświęcone ziarno siewne od święta M. Bożej Siewnej przyniosło również obfity plon w przyszłorocznych zbiorach. Zwierzchnika Kościoła dzieci powitały krótkimi wierszykami i bukietami kwiatów

Okol1996_09_08

W tym roku 8 września (1996 r.) przypadł w niedzielę. Parafia w Okole, której patronuje Matka Boża Siewna obchodziła swój odpust. Na tę uroczystość przybył ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej Biskup Jerzy Szotmiller, który celebrował Mszę Świętą.
Z Warszawy przybył zaproszony przez tamtejszego proboszcza — ks. Huberta SzrytaBiskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, któremu towarzyszył ks. inf. dr Tomasz Wójtowicz, Wikariusz Generalny diecezji warszawskiej, i ks. mgr Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej. Homilię wygłosił ks. inf. Tomasz Wojtowicz, podkreślając zasługi Maryi dla Powszechnego Kościoła i jej tradycyjny związek zwłaszcza z Polskim Narodem, od którego Boża Matka odbiera szczególny kult. Kaznodzieja nawiązał również do obchodzonego w tę niedzielę święta Matki Bożej Siewnej i Jej szczególny kult zwłaszcza wśród rolników, związany z poświęceniem zbóż — plonów naszej polskiej ziemi oraz Jej opiekę w sianiu Bożej Łaski w sercach wiernego ludu, z którego to Bożego ziarna wyrośnie plon na życie wieczne w Bożym Królestwie.
Uroczystość parafialną rozpoczęła procesja liturgiczna biskupów i duchowieństwa z plebanii do bram kościoła parafialnego. Przed kościołem Biskupa Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła dzieci i młodzież powitały krótkimi wierszykami i bukietami kwiatów oraz przedstawiciele Rady Parafialnej w serdecznych słowach i chlebem z solą.
W kościele proboszcz parafii ks. Hubert Szryt powitał Zwierzchnika Kościoła, Ordynariusza Diecezji i przybyłe duchowieństwo. Przed rozpoczęciem Mszy Świętej Biskup Wiktor Wysoczański poświęcił pięknie wykonany wieniec dożynkowy— polskiego orła z ziarenek zbóż w koronie kłosów, ziół i kwiatów, odmawiając dziękczynną modlitwę i błogosławiąc tegoroczne zboże.
W czasie Mszy Świętej przybyli na uroczystość biskupi udzielili Sakramentu Bierzmowania młodzieży okólskiej parafii.
W czasie Mszy Świętej pięknie śpiewał chór parafialny pod kierownictwem Księdza Proboszcza. Na szczególną uwagę zasługują wierni parafii z Okoła, którzy wspaniale wyśpiewali całym sercem religijne pieśni.
Uroczystość zakończyła eucharystyczna procesja, którą poprowadził Biskup Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła, po której w ciepłych słowach Zwierzchnik Kościoła podziękował Księdzu Proboszczowi za piękną i owocną pracę w parafii, a parafianom, młodzieży i dzieciom — za ich gorliwe zaangażowanie w wypełnianie religijnych obowiązków i oddaną szczerą współpracę z duszpasterzem.
Księdzu Proboszczowi i Parafianom szczęść Boże i opieki patronki Matki Bożej Siewnej w wiernym trwaniu przy Bogu i naszym Świętym Kościele.

Uczestnik uroczystości parafialnej.
Okol1996_09_08

Komunia św. - ks. Kanclerz Ryszard Dąbrowski


Okol1996_09_08

W czasie Mszy św. przybyli na uroczystość biskupi udzielili Sakramentu Bierzmowania młodzieży okólskiej parafii

Okol1996_09_08