Z życia Kościoła

Uroczystości w Długim Kącie - 15 września 1996 r.


Z woli Chrystusa w Kościele
obok Chrztu i Eucharystii są jeszcze inne sakramenty święte,
 m.in. Sakrament Bierzmowania

DlugiKat1996_09_15


"Znaczę Cię znakiem Krzyża
 i namaszczam Cię Krzyżmem Zbawienia.
 W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego".
Ks. mgr Kazimierz Bonczar — Sekretarz Rady Synodalnej, duszpasterzujący od 20 lat w parafii pw. św. Anny w Długim Kącie, na niedzielę 15 września 1996 r. przygotował 35 młodzieży do Sakramentu Bierzmowania.
W tym dniu do parafii przybył Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — Zwierzchnik Kościoła, który w czasie Mszy Świętej udzielił młodzieży Sakramentu Bierzmowania. Zwierzchnikowi Kościoła towarzyszyli: ks. inf. dr Tomasz Wójtowicz — Wikariusz Generalny Diecezji Warszawskiej, który celebrował uroczystą Sumę i ks. mgr Ryszard Dąbrowski — Kanclerz Kurii Biskupiej, który wygłosił kazanie.
W uroczystości wzięli udział przybyli kapłani — ks. inf. Czesław Siepetowski i księża proboszczowie: mgr Kazimierz Stachniak, Piątek, Józef Dutkiewicz, Leszek Kołodziejczyk.
Uroczystość rozpoczęła się procesyjnym wprowadzeniem do świątyni Biskupa Zwierzchnika Kościoła, którego przed głównymi drzwiami powitali chlebem i solą przedstawiciele Rady Parafialnej oraz wierszykami i kwiatami dzieci i młodzież. W świątyni Ks. Proboszcz Kazimierz Bonczar powitał w serdecznych słowach Biskupa Zwierzchnika Kościoła i przybyłych kapłanów — gości, oraz w krótkich słowach przedstawił historię parafii w Długim Kącie. Ksiądz Proboszcz w błagalnych słowach zwracał się do Ks. Biskupa prof. Wiktora Wysoczańskiego — Zwierzchnika Kościoła o pomoc materialną i radę, by mógł dokończyć rozpoczętą przed 12-tu laty budowę nowego Kościoła parafialnego, którego niezadaszone mury stoją i niszczeją.
Po Mszy Św. słowo pasterskie do zebranych skierował Biskup Zwierzchnik Kościoła, zachęcając młodzież, której udzielił Bierzmowania i parafian do wiernego trwania przy Bogu i Kościele Polskokatolickim oraz do większego angażowania się w sprawy parafialne i pomoc księdzu proboszczowi. „Kościół — tak duchowy, jak i materialny budujemy wszyscy i za to jesteśmy odpowiedzialni" — powiedział Biskup.
Uroczystość parafialną Biskup Wiktor Wysoczański zakończył udzieleniem wszystkim arcypasterskiego błogosławieństwa.
W czasie swej podróży z Warszawy do Długiego Kąta Zwierzchnik Kościoła odwiedził parafię w Maciejowie, Majdanie Nepryskim i w Lublinie, gdzież miejscowymi duszpasterzami omówił lokalne problemy, udzielając rad jak je rozwiązać.