Z życia Kościoła

Jubileusz 70-lecia parafii polskokatolickiej w Zamościu

W dniu 16 czerwca 1996 r. parafia polskokatolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Zamościu obchodziła uroczystość patronalną, a zarazem jubileuszową, 70-lecia istnienia.

Na zaproszenie proboszcza parafii ks. Zbigniewa Krekory w uroczystości tej wzięli udział: Zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego Bp prof. Wiktor Wysoczański, ks. inf. dr Tomasz Wojtowicz — Wikariusz Generalny Diecezji Warszawskiej, ks. dziek. Bogusław Wołyński z Lublina, ks. dziek. Stanisław Kozal z Żółkiewki, ks. dziek. Jacenty Sołtys z Majdanu Leśniowskiego, ks. dziek. Henryk Marciniak z Tarnogóry, ks. prob. Mieczysław Piątek z Majdanu Nepryskiego, ks. prob. Fudala z Maciejowa, ks. diak. Andrzej Gontarek z Warszawy.

Powitanie Dostojnych Gości - na czele ze Zwierzchnikiem Kościoła bpem W. Wysoczańskim
Zmosc1996_06_16
Zmosc1996_06_16 W uroczystości tej wziął udział także prezydent m. Zamościa, oraz reprezentant Kościoła Prawosławnego, Rzymskokatolickiego, Adwentystów Dnia Siódmego, Kurii Biskupiej w Zamościu i licznie zgromadzeni wierni.
Mszę św. celebrował i Słowo Boże wygłosił Wikariusz Generalny Diecyzji Warszawskiej ks. inf. dr Tomasz Wojtowicz.
Zmosc1996_06_16
Na zakończenie uroczystości procesję eucharystyczną poprowadził Zwierzchnik Kościoła Bp prof. W. Wysoczański, który wygłosił również słowo końcowe i udzielił wszystkim zgromadzonym pasterskiego błogosławieństwa.Parafii zamojskiej, jej proboszczowi i społeczności wiernych życzymy łask Bożych, szczególnej opieki Serca Pana Jezusa na dalsze lata i jubileusze.
Zmosc1996_06_16 Zmosc1996_06_16