Z życia Kościoła

Uroczystość patronalna w katedrze wrocławskiej

Katedra św. Marii Magdaleny we Wrocławiu to nie tylko najwspanialszy obiekt sakralny w Kościele Polskokatolickim w Polsce, lecz również wśród Kościołów Starokatolickich Unii Utrechckiej.

W niedzielę, 21 lipca 1996 r., wrocławska parafia katedralna obchodziła swoje Święto Patronalne. Świątynię wypełniły tłumy wiernych. Przybyli również duchowni diecezji wrocławskiej.

Uroczystość rozpoczęto spowiedzią ogólną, którą przeprowadził ks. mgr Stanisław Stawowczyk z Żagania. Przy wejściu do katedry tradycyjnym zwyczajem — członkowie Rady Parafialnej powitali biskupów i księży chlebem i solą. Mszę św. koncelebrowali wszyscy obecni księża pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława Skołuckiego, ordynariusza diecezji wrocławskiej, i ks. bpa Zygmunta Koralewskiegosufragana wrocławskiego.
Słowo Boże — tematycznie związane z charakterem uroczystości, a więc ze św. Marią Magdaleną — wygłosił ks. bp Zygmunt Koralewski. W czasie Ofiarowania wierni złożyli na Ołtarzu dary: kielich mszalny, puszkę eucharystyczną i mitrę. Nabożeństwo uświetniał chór parafii kotłowskiej. Po Mszy św. ks. Jan Belniak z Jeleniej Góry przewodniczył nabożeństwu i procesji eucharystycznej.
Po uroczystości w świątyni, Rada Parafialna zatroszczyła się o poczęstunek dla duchowieństwa i przyjezdnych gości.
Uroczystość ta na długo pozostanie w pamięci jej uczestników. Było to wspaniałe i głębokie przeżycie duchowe. Jeden z uczestników powiedział: nie trzeba jechać do Rzymu, bo i we Wrocławiu można naładować swoje akumulatory.
Wroclaw1996_07_21


Wroclaw1996_07_21


Wroclaw1996_07_21