Z życia Kościoła.  L u b l i n

Msza św. w 45 rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Bpa Józefa Padewskiego

Lublin1996_05_10

Od lewej: ks. prob. Kazimierz Stachniak ( Lipa Lub.), ks. dziek. Bogusław Wołyński ( Lublin ), ks. dziek. Jacenty Sołtys ( Majdan Leśniowski )


Prezes Rady Parafialnej Jan Błazikowski składa wiązankę kwiatów pod tablicą Biskupa Józefa Padewskiego

Lublin1996_05_10
Lublin1996_05_10

Uroczysta Msza św.
Lublin1996_05_10

Chór "Fermata"


Podobnie, jak we wszystkich naszych parafiach, również i w parafii polskokatolickiej w Lublinie przy ul. Kunickiego 9, w dniu 10 maja 1996 r. została odprawiona Msza św. w intencji ś.p. Biskupa Józefa Padewskiego, który zmarł w więzieniu przy ul. Rakowieckiej w Warszawie w dniu 10 maja 1951 r. Mszę św. koncelebrowali: ks. dziek. Jacenty Sołtys z Majdanu Leśniowskiego, ks. dziek. Bogusław Wołyński z Lublina i ks. prob. Kazimierz Stachniak z Lipy Lubelskiej.

W Słowie Bożym ks. dziek. Bogusław Wołyński przedstawił historię Kościoła w USA i Polsce oraz krótki życiorys Biskupa Józefa Padewskiego. Po Słowie Bożym zostały wręczone kilku osobom medale, wybite z okazji X Rocznicy Nadania Medalu „Serca dla Serc". Fundatorami są odznaczeni w minionych latach:
— Ś.p. Tadeusz Franczak, profesor Akademii Medycznej w Lublinie, ordynator Oddziału Zakaźnego Dziecięcego Wojewódzkiego Szpitala im. Jana Bożego (zmarł w 1995 r.);
— Wojciech Mazurkiewicz z Lublina, radiooficer M/S Wieliczka;
— Jerzy i Katarzyna Ochremienko z Kalisza;
— Rodzina pp. Skalnych z USA;
— dr Szymcha Wajs z Warszawy.
Pod tablicą pamiątkową, poświęconą ś.p. biskupowi J. Padewskiemu po Mszy św. złożono kwiaty.
Całą uroczystość uświetnił chór „Fermata" (nauczyciele miasta Lublina), który jeszcze po Mszy św. wykonał kilka utworów. Wspólny poczęstunek dla duchowieństwa i zaproszonych gości zakończył tę Uroczystość poświęconą Biskupowi, który swoim życiem udowodnił znane powiedzenie: non omnis moriar (nie wszystek umrę).
Lublin1996_05_10

Fundatorzy medalu z brązu X Rocznica Nadania Medalu "Serce dla Serc".
Od lewej: żona ś.p. prof. Tadeusza Franczaka ( Lublin ), dr Szymacha Wajs ( Warszawa ), Jerzy Ochremienko ( Kalisz ), Wojciech Mazurkiewicz ( Lublin ), Edward Balawejder ( Dyrektor Muzeum na Majdanku )Lublin1996_05_10

Kronikarz Parafialny