Z życia Kościoła

Uroczystość Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie

Konstancin1996_06_29


Na zakończenie uroczystej Mszy św. głos zabrał bp prof. dr Maksymilian Rode:

"Rad jestem, że Bóg pozwolił mi uczestniczyć w tej Świętej Ofierze, że pozwolił mi modlić się razem z Wami. Nie sądziłem, że mają już 85 lat będe mógł być w tak miły gronie Sióstr i Braci; także wśród Braci z obozu koncentracyjnego w Oranenburg-Sachsenhausen pozdrawiam Was bardzo serdecznie, drodzy Bracia i Siostry.
Szczególnie dziękuję bpowi prof. dr. hab. Wiktorowi Wysoczańskiemu. Cieszę się, że obecnie, od ponad roku, Kościół Polskokatolicki wszedł na drogę, na którą ja - dzięki Bogu - wprowadziłem ten Kościół w roku 1959. Dzisiaj jestem ogromnie rad, że Kościół Polskokatolicki jest poważną - chociaż jeszcze nieliczną - cząstką Kościoła powszechnego, Kościoła Jezusa Chrystusa".
W dniu 29 czerwca 1996 r. po raz pierwszy od erygowania parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Konstancinie, odbyła się uroczystość patronalna.

W uroczystości udział wzięli: biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego, biskup senior prof. dr Maksymilian Rode, ks. infułat dr Tomasz Wójtowicz — proboszcz parafii katedralnej w Warszawie, ks. kanclerz Ryszard Dąbrowski, ks. proboszcz Henryk Dąbrowski ze Studzianek, ks. Henryk Przybyła i diakoni Wyższego Seminarium Duchownego. W uroczystości uczestniczyło wielu pątników z parafii katedralnej pw. Św. Ducha w Warszawie, a wśród nich liczna grupa członków związku więźniów obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen.
Wszystkich przybyłych na uroczystość do tego pięknego Ośrodka Duszpasterskiego bardzo serdecznie powitał bp prof. Wiktor Wysoczański, przedstawiając w krótkich słowach historię powstania i zorganizowania tej placówki im. biskupa Edwarda Herzoga, która służy całemu Kościołowi.
Uroczystą Mszę Świętą odprawił ks. infułat Tomasz Wojtowicz, a okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Henryk Dąbrowski.
.
Konstancin1996_06_29Konstancin1996_06_29

Po uroczystości kościelnej społeczność wiernych wraz z duchowieństwem - przy ładnej pogodzie - spędziła w parku wiele godzin na parafialnym pikniku
Konstancin1996_06_29


Konstancin1996_06_29