Z życia Kościoła

Uroczystość nadania medalu "Serce dla serc" Ks. Biskupowi Hansowi Gernemu - zwierzchnikowi Kościoła Chrześcijańskokatolickiego w Szwajcarii

Lublin1995_10_15

Bp H. Gerny przyjmuje Wyróżnienie "Serce dla serc"
15 października 1995 roku parafia nasza gościła na Mszy św. ks. bpa Hansa Gernego wraz z małżonką Marianną. Przyjechał również zwierzchnik naszego Kościoła, ks. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, który jako Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie tego dnia był również gościem na inauguracji roku akademickiego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ks. bp. H. Gerny uczestniczył we Mszy św. koncelebrowanej.
Po Słowie Bożym, w którym ks. dziekan Bogusław Wołyński podkreślił zasługi Ks. Biskupa dla naszego Kościoła i duchowieństwa, został Mu wręczony Medal „Serce dla serc" (w dziedzinie pracy społecznej).
Dzieci z Domów Dziecka wręczyły Odznaczonemu kwiaty oraz olbrzymią laurkę z wymalowanym sercem. Ks. Biskup wręczył wszystkim dzieciom obecnym w kościele słodkie prezenty. Na pamiątkę swego pobytu ofiarował mały krzyż z brązu ze stojącymi obok postaciami. Podziękował też serdecznie za otrzymany medal i przyrzekł wspomagać akcję „Muzyka naszych serc — chorym dzieciom", która prowadzona jest w parafii od 1993 r.
Medal „Serce dla serc" otrzymało również Muzeum Sztuki Medalierskiej we Wrocławiu.
Całą uroczystość uświetniał śpiewem chór „Fermata" — nauczyciele szkół podstawowych, średnich i wyższych miasta Lublina.
Lublin1995_10_15

Bp H. Gerny udziela Komunii św.
Lublin1995_10_15

Laurka z Wielkim Sercem
dla Biskupa od dzieci z Domu Dziecka
przy ul. Pogodnej w Lublinie
Lublin1995_10_15

Dostojny Gość ze Szwajcarii
wręcza dzieciom po słodkim prezencie
Lublin1995_10_15

Od lewej: Marianna Gerny
obok tłumacz Andrzej MaternaChór "Fermeta"
- dyr. dr Henryk Pogorzelski
Lublin1995_10_15