Z życia Kościoła

Rekolekcje wielkopostne w katedrze św. Marii Magdaleny we Wrocławiu


Rekolekcje wielkopostne są ważnym elementem w życiu duchowym społeczności wierzących. W tym roku odbyły się w odrestaurowanej świątyni katedralnej, która została zbudowana w dzisiejszej postaci w wieku XIV. Zgodnie z tradycją wrocławską wprowadzoną 25 lat temu przez odbywające się w stałym terminie od czwartku do niedzieli palmowej.

Tegoroczne rekolekcje prowadził ks. prob. mgr Marian Wnęk z Krakowa.
Wiernym szczególnie podobała się piątkowa „Droga Krzyżowa" prowadzona w formie dialogu.
Wroclaw1996_03_31

Zakończenie rekolekcji zaszczycili swą obecnością Zwierzchnik Kościoła bp prof. Wiktor Wysoczański, który współprowadził spowiedź ogólną, dokonał wprowadzenia do liturgii, poświęcił palmy i poprowadził procesję z palmami. Komunię świętą przyjęło więcej niż 1000 osób, którzy w pokoju sumienia przygotowywują się do przeżycia świąt wielkanocnych.
 

Po Mszy św. odbyło się spotkanie Zwierzchnika Kościoła z przedstawicielami parafii katedralnej, podczas którego wymieniono spostrzeżenia na temat uroczystości oraz duszpasterstwa w katedrze i pomocnej roli Rady Katedralnej.
Społeczność parafii św. Marii Magdaleny składa podziękowanie Zwierzchnikowi Kościoła za modlitewny współudział w rekolekcjach oraz Księdzu rekolekcjoniście, bo każde wspólne spotkanie biskupów i duchowieństwa z wiernymi umacnia ich wolę wspólnego budowania Odrodzonego Kościoła.
Wroclaw1996_03_31 Wroclaw1996_03_31