Z życia Kościoła

Uroczystości kościelne i patriotyczne w parafii Polskokatolickiej w Lublinie

Z okazji 75 rocznicy istnienia Kościoła Polskokatolickiego w Polsce i święta narodowego, związanego z odzyskaniem niepodległości przez Polskę (11 listopada), we wszystkich naszych parafiach odbyły się uroczystości kościelne i patriotyczne. Taka uroczystość odbyła się i w parafii polskokatolickiej pw. Matki Bożej Wniebowziętej, w Lublinie przy ul. Kunickiego 9.

Na te uroczystości przybyli: bp T. Majewski — Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, ks. inf. dr T. Wojtowicz — Wikariusz Generalny, dziekani — ks. H. Marciniak z Tarnogóry, ks. J. Sołtys z Majdanu Leśniowskiego, ks. K. Janiszewski z Kielc; proboszczowie: ks. J. Bajorek z Kosarzewa, ks. K. Stachniak z Lipy Lubelskiej, ks. H. Dąbrowski ze Studzianek Pancernych, ks. D. Olesińskji z Dąbrówki, ks. J. Wąsik z Rudy Huty, ks. wik. B. Gruszczyński z Lublina, a także dostojni goście, a wśród nich: bp Abel — ordynariusz diec. lubelsko-chełmskiej Kościoła Prawosławnego, ks. Dietrich Buettner — przewodniczący Ekumenicznej Rady Münster (Niemcy) z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, ks. Lothar Hehn z parafii starokatolickiej w Münster, ks. prob. Sławomir Rosiak ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów w Lublinie, ks. Roman Pracki z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie, siostra S. Irga z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Lublinie.
Wojewodę lubelskiego reprezentował podczas uroczystości pan Józef Różański. Przybyli również przedstawiciele Domów Dziecka w Lublinie, Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Jana Bożego, a także chór „Słowiki Lubelskie".
Uroczystą Mszę Św. celebrował bp T. Majewski w koncelebrze z ks. dziek. J. Sołtysa i ks. dziek. H. Marciniaka. Słowo Boże wygłosił Wikariusz Generalny Diec. Warszawskiej — ks. inf. dr T. Wojtowicz. Po Mszy św. odczytano okolicznościowe telegramy nadesłane przez zwierzchnika Kościoła — bpa prof. dr hab. W. Wysoczańskiego oraz Prezydenta Miasta Lublina, p. Pawła Bryłowskiego. Następnie krótko przemówili: bp T. Majewski, bp Abel, goście z Munster. Złożono też wiązanki kwiatów pod tablicami pamiątkowymi bpa Fr. Hodura i bpa Józefa Padewskiego.

Lublin1995_11_11 Lublin1995_11_11

Ks. Lothar Hehn przekazuje pozdrowienia
od starokatolickiej społeczności parafialnej
w Münster (Niemcy)
Chór "Słowiki Lubelskie"
Lublin1995_11_11

Słowo Boże głosi Wikariusz Generalny - ks. inf. dr Tomasz WójtowiczLublin1995_11_11

Słowa pozdrowienia w imieniu Ekumenicznej Rady Münster przekazuje pastor Dietrich BuettnerKronikarz parafialny