Z życia Kościoła. Warszawa - ChAT

Wręczenie dyplomu doktora ks. seniorowi Kazimierzowi Grotnikowi

Warszawa_ChAT1996_02_14 W dniu 14 lutego 1996 roku odbyła się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie uroczystość wręczenia dyplomu doktora teologii starokatolickiej ks. seniorowi Kazimierzowi Grotnikowi. Uroczystości przewodniczył prof. dr hab. Janusz Maciuszko — prorektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, który bardzo serdecznie powitał przybyłych gości. W uroczystości uczestniczyli: bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — rektor ChAT i zarazem promotor rozprawy doktorskiej, prof. dr hab. Michał Pietrzak, bp prof. dr Maksymilian Rode, bp Tadeusz Majewski, ks. inf. dr Tomasz Wojtowicz, profesorowie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej oraz goście.
Ks. dr Kazimierz Grotnik urodził się w roku 1935 w Jeziorzanach. W roku 1952 ukończył gimnazjum w Dęblinie-Irena. W latach 1952-1958 studiował filozofię i teologię w KUL-u. W roku 1958 otrzymał święcenia kapłańskie, a w latach 1958-1962 kontynuował studia w Instytucie Muzyki Kościelnej KUL.
W latach 1962-1969 ks. K. Grotnik został skierowany do pracy duszpasterskiej w diecezji lubelskiej. W roku 1969 wyjechał do USA, gdzie rozpoczął pracę duszpasterską w PNKK. Najpierw został proboszczem parafii w Middleport i Summit Hill, Pa. W tym też czasie rozpoczął pracę wykładowcy w Seminarium Duchownym im. Savonaroli w Scranton. Od 1983 roku pełni obowiązki proboszcza parafii w Hazleton Pa. i McAdoo Pa. W roku 1989 został mianowany seniorem (dziekanem) Senioratu Plymouth, Diecezji Centralnej.
Od 1969 roku ks. Kazimierz Grotnik jest członkiem Komisji Biografii bpa F. Hodura, która obecnie nosi nazwę: Komisja Historii i Archiwum Diecezji Centralnej; od 1993 roku jest jej przewodniczącym. Pełni także wiele innych ważnych funkcji w PNKK: od 1991 roku kierownik Archiwum i Biblioteki Diecezji Centralnej; od 1982 roku członek PNKK Komisji Historii i Archiwum; od 1972 roku członek Polsko-Narodowej „Spójni"; od 1991 członek Zarządu Głównego „Spójni"; od 1975 roku członek Polish American Historical Association (Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków); od 1978 roku członek rzeczywisty Polish Institute of Arts and Science (Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki); od 1980 roku członek Piłsudski Institute of America (Instytutu Piłsudskiego). W styczniu 1996 roku ks. Kazimierz Grotnik otrzymał wyróżnienie na zjeździe Polsko-Amerykańskiego Stowarzyszenia Historyków.
W roku 1995 ks. Kazimierz Grotnik ukończył studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i został zachęcony przez bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego do pisania pracy doktorskiej. W dniu 9 lutego 1996 roku odbyła się obrona jego pracy doktorskiej pt. „Polski Narodowy Kościół Katolicki w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie w świetle uchwał synodalnych 1904-1958". Podczas obrony podkreślano dużą wiedzę i ogromne zaangażowanie doktoranta w badaniach nad historią PNKK. Senat ChAT nadał ks. mgr. Kazimierzowi Grotnikowi stopień doktora teologii starokatolickiej, w zakresie starokatolickiej teologii historycznej.

Warszawa_ChAT1996_02_14

Rektor ChAT wręcza ks. dr. Kazimierzowi Grotnikowi dyplom doktora teologii


Ks. dr Kazimierz Grotnik jest autorem wielu publikacji wydanych w Stanach Zjednoczonych, wymienimy tu tylko niektóre z nich: Kazania Biskupa Hodura (zebrane i ułożone wg roku kościelnego), PNKK Scranton Pa., 1978. Index — Nowy Świat 1903-1904, PNKK Studies, t. 5,1984; oraz Index — Rola Boża — God's Field, (1923-1970), PNKK Scranton Pa., 1989-1991. Synody Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w Ameryce 1904-1958. East European Monographs, Boulder Co., 1993. Index — Straż — The Guard, t. 1 (1897-1915), PNKK Scranton Pa., 1994; oraz wiele innych prac.