Z życia Kościoła

Chrystus prosi o jedność Chrześcijan

Od wielu już dziesięcioleci obchodzony jest w styczniu Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan (od 18 do 25 stycznia). W Warszawie ten "tydzień" trwa praktycznie cztery tygodnie, a więc cały miesiąc. Chrześcijanie wędrują wówczas od świątyni do świątyni, a więc kolędują, modląc się wspólnie o to, by "wszyscy byli jedno" (J 17,21).

W dniu 24 stycznia 1996 r. (środa) w katedrze Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie przy ul. Szwoleżerów 4  o godzinie 18-tej została odprawiona uroczysta MSZA ŚWIĘTA o JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN., na którą przybyli zwierzchnicy Kościołów chrześcijańskich, siostry zakonne i wierni.

Warszawa1996_01_24

Mszę św. o Jedność Chrześcijan celebruje w asyście diakonów ks. inf. dr Tomasz Wójtowicz, wikariusz generalny Diecezji Warszawskiej
Wikariusz Generalny mówił w słowie powitania:
„Wędrowaliśmy i jeszcze będziemy wędrowali w tym miesiącu styczniu od świątyni do świątyni, gromadząc się na wspólnych modlitwach o jedność chrześcijan. Dziś, w ten mroźny wieczór styczniowy, drogi ekumenii zawiodły nas do świątyni polskokatolickiej. Tyle już spotkań za nami. Mamy prawo do zmęczenia. Może omdlały nam ręce i osłabły kolana. Ale czołówka finiszuje, nie bacząc na zmęczenie, na trudy i na mróz. Ktoś powie: Szaleńcy Boży! To prawda. Ale „szaleńców Bożych", takich „szaleńców Bożych" potrzebuje Chrystus, potrzebuje Ekumenia, potrzebuje Kościół."
Kościół Ewangelicko-Augsburski reprezentowali: bp JAN SZAREK — zwierzchnik tegoż Kościoła, a zarazem prezes POLSKIEJ RADY EKUMENICZNEJ, ks. Radca JAN GROSS z Mikołowa (Śląsk), ks. dr WŁODZIMIERZ NAST — proboszcz parafii ewangelicko-augsb. pw. Świętej Trójcy w Warszawie, ks. dr JAN HAUSE — Naczelny Kapelan Wojskowego Duszpasterstwa Ewangelickiego.

Kościół Ewangelicko-Reformowany reprezentował bp ZDZISŁAW TRANDA — zwierzchnik tegoż Kościoła.

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny był reprezentowany przez: Superintendenta Naczelnego ks. EDWARDA PUŚLECKIEGO i Superintendenta ZBIGNIEWA KAMIŃSKIEGO.

Kościół Prawosławny w imieniu METROPOLITY BAZYLEGO reprezentowali: ks. Mitrat ANATOL SZYDŁOWSKI i ks. kapelan płk. MICHAŁ DUDICZ.
Starokatolicki Kościół Mariawitów reprezentowali: bp MICHAŁ JABŁOŃSKI — ordynariusz diecezji lubelsko-podlaskiej, który wygłosił też słowo Boże, ks. prob. STANISŁAW KACZOREK z Warszawy, ks. SZYMAŃSKI z Mińska Mazw., ks. PIOTR DROŻDŻ z Cegłowa i ks. STANISŁAW BANASZKIEWICZ z Piaseczna k/Mińska Maz.

Polski Kościół Chrześcijan Baptystów reprezentował jego zwierzchnik prezbiter — Prezes BEDNARKIEWICZ i Prezbiter WIAZOWSKI.

Był również obecny naczelny duszpasterz reprezentujący duszpasterstwo Kościoła Anglikańskiego w Polsce (głównie dla pracowników ambasad) ks. DAVID WILLIAMS.

Ośrodek Ekumeniczny Episkopatu Polskiego i Kościół Rzymskokatolicki reprezentowany był przez: ks. prof. MICHAŁA CZAJKOWSKIEGO, pracownika naukowego ATK w Warszawie, który skierował do uczestników nabożeństwa Słowo Pozdrowienia Ekumenicznego; siostrę MARIE, KRYSTYNĘ i EULALIE, a także przez kilkanaście sióstr z różnych zgromadzeń zakonnych. Było też obecnych czterech kleryków z Wyższego Metropolitalnego Sem. Duch. w Warszawie.
Kościół Polskokatolicki reprezentowali: bp prof. WIKTOR WYSOCZAŃSKI — zwierzchnik Kościoła a zarazem Rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Bp TADEUSZ MAJEWSKI
— Ordynariusz Diec. Warszawskiej, ks. inf. dr TOMASZ WOJTOWICZ — Wikariusz Generalny Diec. Warszawskiej, ks. dziek. ALEKSANDER BIELEC z Tarłowa — skarbnik Rady Synodalnej, ks. prob. HENRYK DĄBROWSKI ze Studzianek Pancernych oraz ks. RYSZARD DĄBROWSKI i ks. MARIAN MADZIAR (obaj z Warszawy).

MSZY  ŚWIĘTEJ, odprawianej w asyście diakonów (A. GONTARKA, M. PAWEŁCZYKA i W. JABŁOŃSKIEGO), przewodniczył ks. inf. dr TOMASZ WÓJTOWICZ, który w słowie powitania nawiązał do głównych myśli przewodnich Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, a także przeprosił za to, że z uwagi na szczupłość miejsca w prezbiterium, wielu duchownych musiało zająć miejsca w głównej nawie Kościoła. W prezbiterium zasiedli jedynie zwierzchnicy Kościołów i ci duchowni, którzy brali bezpośredni udział w liturgii mszalnej (celebrans, diakoni, czytający i głoszący Słowo Boże).

Każde nabożeństwo ekumeniczne to mały kroczek naprzód na drodze ekumenicznej. I to, co przeżyliśmy na ul. Szwoleżerów, to był mały kroczek naprzód. Drgnęły serca. Inaczej zobaczyliśmy świat chrześcijański, taki bliższy sobie. To już dużo. I za to składamy Bogu dzięki, a jednocześnie prosimy, by ci, którzy jeszcze nie rozumieją ekumenii, otworzyli się na głos Pana i ze wszystkimi mogli iść przez życie w miłości. „Idźcie w pokoju Chrystusa".
Warszawa1996_01_24 Warszawa1996_01_24


Ks. St. Kaczorek
(Kościół Mariawitów)
Warszawa1996_01_24
Od lewej:
ks. superintendent Z. Kamiński (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny), ks. W. Nast i ks. J. Hause (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
  Od lewej:
Superintendent Naczelny - Edward Puślecki - zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego,
bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański - zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego,
bp Jan Szarek - zwierzchnik Kościoła ewangelicko-Augsburskiego i prezes Polskiej Rady Ekumenicznej

Słowo Boże głosi bp Michał Jabłoński ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów


Warszawa1996_01_24
Na zakończenie Mszy św. przemówił Bp Jan Szarek

Warszawa1996_01_24

Słowo pozdrowienia ekumenicznego w imieniu Kościoła Rzymskokatolickiego skierował ks. prof. Michał Czajkowski


Warszawa1996_01_24