Z życia Kościoła

Adwentowy Dzień Skupienia dla duchowieństwa okręgu centralnego diecezji warszawskiej

5 grudnia 1995 r. był dniem adwentowego skupienia dla duchowieństwa okręgu centralnego (Warszawa-Łódź) diecezji warszawskiej. W ćwiczeniach ascetyczno-duszpasterskich wzięli udział: zwierzchnik Kościoła bp prof. dr hab. WIKTOR WYSOCZAŃSKI, bp TADEUSZ MAJEWSKI, Wikariusz Generalny ks. inf. dr TOMASZ WOJTOWICZ, ks. dziek. STANISŁAW MUCHEWICZ, ks. prob. HENRYK DĄBROWSKI, ks. prob. ANDRZEJ NADSKAKULSKI, ks. mgr RYSZARD DĄBROWSKI, ks. HENRYK PRZYBYŁA, ks. senior CZESŁAW JANKOWSKI, ks. mgr MARIAN MADZIAR oraz diakoni: ANDRZEJ GONTAREK, MAREK PAWELCZYK i WITOLD JABŁOŃSKI.

Sala konferencyjna w budynku plebanijnym w Warszawie przy ul. Szwoleżerów 4 - uczestnicy dnia skupienia Mszę św. celebruje ks. Henryk Dąbrowski
- proboszcz ze Studzianek Pancernych
 w asyście diakonów
Warszawa1995_12_05
Warszawa1995_12_05

Część ascetyczną — wypełniła po Mszy św. okolicznościowa modlitwa refleksyjna, której przewodniczył ks. dziek. St. Muchewicz (prob. parafii p.w. Św. Rodziny w Łodzi przy ul. Limanowskiego 60) i rozważanie, które poprowadził ks. prob. H. Dąbrowski.

Część druga dnia skupienia, to sprawy duszpastersko-misyjne. Omawiano i dyskutowano formy duszpasterstwa związanego z okresem adwentowym i Bożonarodzeniowym, formy pracy z młodzieżą, duszpasterstwa małżeństw mieszanych czyli niejednolitych wyznaniowo.


Sporo czasu poświęcono wykorzystywaniu w celach misyjnych przede wszystkim tych środków nadprzyrodzonych, w jakie Kościół został wyposażony przez Jezusa Chrystusa. Zwrócono uwagę, że zbyt wiele w dotychczasowych dyskusjach poświęcano sprawom materialnym, od których uzależniano prace misyjna, a zapominano o sprawach
misyjnych, o środkach nadprzyrodzonych, o wzmożeniu aktywności duszpasterskiej. Tym razem zwrócono też uwagę w sposób bardzo wyraźny na poziom życia religijnego wiernych i kapłanów, na ich postawę moralną, na konieczność stałego duchowego doskonalenia się, na rolę modlitwy w życiu kapłana i życie kapłana, także jego najbliższej rodziny. Nie omieszkano też poruszyć spraw związanych z ożywieniem kontaktów między kapłanami i między parafiami, większego niż dotychczas zwrócenia uwagi na te parafie czy placówki duszpasterskie, w których „nie widać" działalności religijnej i duszpasterskiej.


Dzień skupienia upłynął szybko. Nikt jednak nie śpieszył się na pociąg. Odczuwało się celowość i potrzebę organizowania takich spotkań i to w gronie mniejszym (okręgi). Wtedy bowiem każdy może podzielić się swoimi spostrzeżeniami, uwagami, propozycjami, a również wyrazić swoje uwagi krytyczne.
Oprócz strawy duchowej wszyscy zostali też posileni pokarmem doczesnym (śniadanie i obiad), który przygotował proboszcz parafii katedralnej w Warszawie, a raczej Jego Małżonka, pani Maria. Za tę strawę wszyscy składają „Bóg zapłać".
Podczas obiadu podzielono się opłatkiem, złożono życzenia. Spotkanie zakończono modlitwą, której przewodniczył ks. mgr Ryszard Dąbrowski.