Z życia Kościoła

70 lat my Ci, o Panie!

W dniu 17 września 1995 r. w parafii polskokatolickiej w Łękach Dukielskich odbyła się podniosła uroczystość. W dniu tym społeczność łęczańska obchodziła 70 rocznicę powstania parafii. Uroczystości jubileuszowe połączone zostały z udziałem sakramentu bierzmowania - przez Zwierzchnika Kościoła, Ks. Prof. Dr. Hab. Wiktora Wysoczańskiego - 20-osobowej grupie dzieci i młodzieży tak z Łęk Dukielskich, jak i z Tarnowa.
Przygotowania do tej rocznicy trwały przez cały rok. Przyczyna tego była bardzo prosta. Parafianie, zmobilizowani do pracy faktem powrotu na funkcję proboszcza ks. mgr. Mikołaja Skłodowskiego zdecydowali, że trzeba odnowić całe wnętrze kościoła parafialnego i jego otoczenie.
Przez ten rok wykonano bardzo wiele, z kronikarskiego obowiązku wymienię tylko te najistotniejsze prace. Odmalowano wewnątrz i na zewnątrz budynek plebanijny i zabudowania towarzyszące. Przerobiono wnętrze prezbiterium, usprawniając je i adaptując do zreformowanej liturgii, oddano do użytku i umeblowano zakrystię, która została poświęcona w dniu 11 września 1994 r. i ten fakt stał się początkiem przygotowań do uroczystości rocznicowych. Wybudowano dodatkowe pomieszczenia, przylegające do plebanii oraz garaż. Od października 1994 r. rozpoczęto malowanie wnętrza kościoła. Trwało ono do sierpnia 1995 roku, a poświęcenia odnowionego kościoła dokonał Zwierzchnik Kościoła w dniu jubileuszu.
Uroczystość, która zgromadziła wiernych naszego Kościoła z Łęk Dukielskich, Krosna, Tarnowa oraz zaproszonych gości, rozpoczęła się o godz. 11.00 ingresem Biskupów i duchowieństwa do kościoła parafialnego. Procesja weszła głównym wejściem; na progu nastąpiło powitanie Dostojnych Gości przez Radę Parafialną w składzie: Przewodniczący Rady Wiesław Pasterkiewicz oraz Panie: Ewę Śliwińską i Grażynę Cypara. Następnie najmłodsze pokolenie społeczności polskokatolickiej w Łękach Dukielskich powitało wszystkich duchownych wręczając im bukiety kwiatów.
Mszę św. celebrował Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej Ks. Biskup Jerzy Szotmiller w asyście Dziekana Dekanatu Krośnieńskiego Ks. Ryszarda Rawickiego i wieloletniego proboszcza parafii w Łękach, obecnie już seniora Kościoła, Ks. Romana Marszałka. Kazanie głosił Sufragan Wrocławski Ks. Biskup Zygmunt Koralewski. Poświęcenia odnowionej świątyni oraz sakramentu bierzmowania udzielił Zwierzchnik Kościoła. Oprócz zasadniczego kazania, Słowo do zgromadzonych wiernych skierował Zwierzchnik Kościoła i Biskup Ordynariusz. W obu wystąpieniach podkreślono ogromne zaangażowanie parafian dla dobra Kościoła i Parafii. Księża Biskupi wyrazili ogromną wdzięczność społeczności parafialnej za wierne trwanie przy Kościele Polskokatolickim mimo wielu trudności.
Nasza parafia w Łękach Dukielskich w swojej historii miała zaszczyt wspólnej modlitwy z Organizatorem Kościoła, Ks. Biskupem Franciszkiem Hodurem. Miało to miejsce latem 1926 roku.
Uroczystą Mszę św. uświetniał śpiew wszystkich parafian, którzy należą do bardzo rozśpiewanej społeczności, a w czasie Komunii św. wystąpiła z solowym występem Małgorzata Puchała z Krosna, grając na skrzypcach „Ave Maryja". Uroczystość liturgiczną zakończyło błogosławieństwo Ordynariusza Diecezji i gromkie odśpiewanie Hymnu: „Tyle lat my Ci, o Panie...". Wszyscy zgromadzeni, wraz z zaproszonymi duszpasterzami, zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a następnie odbyło się spotkanie parafian ze Zwierzchnikiem Kościoła i towarzyszącymi duchownymi w sali parafialnej. W uroczystościach tych wziął udział Sołtys wsi Łęki Dukielskie i liczna grupa sympatyków Kościoła.
Parafia w Łękach Dukielskich jest zwartą społecznością, niezwykle mocno związaną z Kościołem. Dzięki temu przywiązaniu i uporowi do dziś istnieje i nadal w swoich szeregach ma znaczną grupę dzieci i młodzieży. Jeżeli podkreślę, że ludzie mieszkający w Krośnie, na wszystkie uroczystości oraz w niedzielę i święta przyjeżdżają do Łęk — to najlepiej świadczy o ich stosunku do Kościoła. Nawet dzieci i młodzież mieszkająca w Krośnie uczestniczy w lekcjach katechizacji na terenie parafii. W okresie tego jubileuszowego roku parafianie wnieśli swój wkład w wykonanie wszystkich prac — tak w robociźnie, jak i gotówce łącznie — w granicach pół miliarda starych złotych.
Wszystkim zaangażowanym w to przygotowanie obchodów 70 rocznicy składam serdeczne Bóg zapłać. W imieniu całej społeczności parafialnej dziękuję Zwierzchnikowi Kościoła za wyasygnowanie 15.000.000 starych zł na pokrycie części kosztów, związanych z malowaniem. Znając niezwykle trudną obecnie sytuację finansową Kościoła, ta pomoc nabiera specjalnej wymowy, świadczy, że dobro parafii jest zawsze nadrzędnym działaniem naszych Biskupów.
LekiDukielskie1995_09_17
Wspólne zdjęcie po zakończonych uroczystościach - duchowieństwo i wierni


LekiDukielskie1995_09_17
Uroczyste wejście duchowieństwa do kościoła. Na pierwszym planie (od prawej): Zwierzchnik Kościoła Ks. Bp W. Wysoczański, Bp Z. Koralewski, w głębi Ordynariusz Diecezji Bp J. SzotmillerLekiDukielskie1995_09_17
Msza św. koncelebrowana: bp. J. Szotmoller - celebrans. Koncelebransi: Dziekan R. Rawicki, Ks. Senior R. Marszałek. Lekcję czyta ks. E. ElerowskiZwierzchnik Kościoła Ks. Bp Prof. Dr Hab. W. Wysoczański wraz z duchowieństwem w czasie występów artystycznych w części nieoficjalnej
LekiDukielskie1995_09_17

Kronikarz