Z życia Kościoła

Modlitwą, śpiewem i barwną procesją parafianie polskokatoliccy z Kotłowa dziękowali Matce Bożej za dar udanych żniw

Kotlow1995_09_08 Na uroczystość parafialną do Kotłowa w dniu 8 września 1995 r. przybył nowo wybrany na Synodzie Kościoła Polskokatolickiego Zwierzchnik Kościoła — bp prof. Wiktor Wysoczański.


Wierni zgromadzeni w świątyni kotłowskiej   Nowoczesna sylwetka
 kościoła w Kotłowie
  Parafianie kotłowscy, pielgrzymi z Wrocławia, Poznania i Szczecina, wraz z licznie zgromadzonym duchowieństwem, modlili się na uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył wikariusz generalny diecezji warszawskiej ks. inf. dr Tomasz Wójtowicz.
Na zaproszenie bpa Zygmunta Koralewskiego przybył także ordynariusz diecezji wrocławskiej bp Wiesław Skołucki, który — według zwyczaju właśnie w dniu Narodzenia NMP — Matki Bożej Siewnej — dokonał poświęcenia ziarna.
Słowo Boże wygłosił ordynariusz diecezji krakowsko-częstochowskiej bp Jerzy Szotmiller.
Oprawę muzyczną i śpiew chóru przygotował i poprowadził pan Antoni Orłowski.
Od wczesnych godzin rannych przed kościołem w Kotłowie gromadzili się sprzedawcy okolicznościowych pamiątek i drobiazgów, które od lat, zgodnie z tradycją, z okazji odpustów są sprzedawane.
Ostatnim elementem liturgii w uroczystości odpustowej była procesja, którą poprowadził ks. dziek. Stanisław Muchewicz z Łodzi. Na zakończenie gospodarz parafii, bp Zygmunt Koralewski, w imieniu Rady Parafialnej, zaprosił gości i pielgrzymów na uroczysty obiad.
Modlitwą, śpiewem i barwną procesją parafianie polskokatoliccy z Kotłowa demonstrowali swoją wiarę i dziękowali Królowej Kotłowskiej — swej Matce — za dar udanych żniw i za wszystkie łaski, opiekę i błogosławieństwo.
Kotlow1995_09_08