Z życia Kościoła

Poświęcenie kaplicy w Konstancinie

KonstancinJeziorna1995_10_07 W dniu 7 października 1995 r. odbyło się poświęcenie kaplicy pw. św. Piotra i Pawła, przy ośrodku konferencyjnym im. Edwarda Herzoga w Konstancinie, przy ul. Chylickiej 18. Panu Kościoła niech będzie chwała za to, że możemy się modlić w swojej nowej kaplicy w Konstancinie.


Bp Wiktor Wysoczański odmówił modlitwę przed kaplicą pw. św. św. Piotra i Pawła
KonstancinJeziorna1995_10_07
Było to uroczyste wydarzenie, które wieńczyło ogromny wysiłek serc i rąk wielu osób oddanych sprawie Kościoła Polskokatolickiego. Kaplica - jak i cały ośrodek w Konstancinie - powstała przede wszystkim dzięki ogromnemu zaangażowaniu bpa prof. dra hab. Wiktora Wysoczańskiego — zwierzchnika Kościoła Polskokatolickiego, który był jej głównym i jedynym pomysłodawcą, obecnym na każdym etapie jej budowy; można powiedzieć, iż nie byłoby kaplicy w Konstancinie, gdyby nie ogromna praca bpa Wiktora Wysoczańskiego. Słowa uznania i podziękowania należą się także Kościołom starokatockim Szwajcarii, Niemiec, Holandii i Austrii — za pomoc materialną przy wznoszeniu i wyposażeniu kaplicy. Z wdzięcznością przyjmujemy pomoc płynącą z Kościołów starokatolickich. Dziękujemy Bogu za to, iż są ludzie — a mamy nadzieję, iż będzie ich coraz więcej — dla których działalność naszego Kościoła jest aktem Boże; trwały i osobistym spotkaniem z Jezusem Chrystusem.


W uroczystości poświęcenia kaplicy uczestniczyli biskupi, księża i wierni naszego Kościoła
KonstancinJeziorna1995_10_07Konsekracji kapicy i ołtarza dokonał Jan Swantek - Pierwszy Biskup PNKK w USA i Kanadzie


KonstancinJeziorna1995_10_07
Uroczystego poświęcenia krzyża i błogosławieństwa udzielił arcybp Jan A. Glazemaker - przewodniczący MKBS


KonstancinJeziorna1995_10_07
Poświęcenia kaplicy wewnątrz dokonał bp Tadeusz R. Majewski - ordynariusz diecezji warszawskiej

Ks. infułat dr Tomasz Wójtowicz przewodniczył uroczystej Mszy św. koncelebrowanej, którą odprawił przy udziale biskupów i duchowieństwa.
Po uroczystej Mszy Św., podczas której otrzymaliśmy pokarm duchowy: słowo i ciało Pana naszego Jezusa Chrystusa, organizatorzy uroczystości zadbali także o pokarm dla naszych ciał. Przy pięknej, słonecznej pogodzie uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na wspólny posiłek, który w miłej, serdecznej atmosferze zakończył uroczystości poświęcenia kaplicy pw. św. Piotra i Pawła w Konstancinie.
Na tę uroczystość przybyło do Konstancina wielu ludzi, którzy głęboko przeżyli ten dzień błogosławieństwa i radości. W poświęceniu kaplicy uczestniczyli członkowie Międzynarodowej Konferencji Biskupów Starokatolickich: arcybp Jan A. Glazemaker z Utrechtu — przewodniczący MKBS; bp Hans Gerny — zwierzeńnik Chrześcijańskokatolickiego Kościoła Szwajcarii i sekretarz MKBS; bp Jan Swantek — Pierwszy Biskup Polskiego Narodowego Kościoła Katolickiego w USA i Kanadzie; bp Teunis J. Horstman z Holandii; bp Mikołaj Hummel z Austrii; bp prof. dr Maksymilian Rode; bp Tadeusz Majewski — ordynariusz diecezji warszawskiej; bp Jerzy Szotmiller — ordynariusz diecezji krakowsko-czestochowskiej. W uroczystości uczestniczył także proboszcz parafii anglikańskiej ks. Williams i ks. senior Skrzypek z USA oraz wielu duchownych Kościoła Polskokatolickiego: ks. infułat dr Tomasz Wójtowicz — wikariusz generalny diecezji warszawskiej, ks. infułat Henryk Buszka, ks. dziekan Bogusław Wołyński, ks. Henryk Marciniak, ks. Ryszard Dąbrowski, ks. Henryk Dąbrowski, ks. Jerzy Bajorek, ks. Henryk Przybyła, ks. Marian Madziar. Do Konstancina licznie przybyli wierni parafii katedralnej pw. Świętego Ducha w Warszawie, przy ul. Szwoleżerów.
Słowo Boże wygłosił bp Hans Gerny - zwierzchnik Kościoła Chrześcijańskokatolickiego Szwajcarii KonstancinJeziorna1995_10_07