Z życia Kościoła. Lublin

"Serce dla serc"

X Rocznica Nadania Medalu

"Serce dla serc"

15.VIII. 1986 -
15.VIII. 1995


Wyróżnieni roku 1995

I. EKUMENIZM
1. Lothar Hehn.
2. Ewa Hehn Proboszcz Parafii Starokatolickiej w Münster/Niemcy. Jako małżeństwo i rodzina przyczyniają się do jedności chrześcijan.
3. Redakcja miesięcznika katolickiego „Rodzina" (Warszawa). Przez swoje artykuły i pracę dziennikarską Redakcja jednoczy chrześcijan.

II. RATOWANIE  ŻYCIA
1 (4). Ks. prob. Czesław Kuliczkowski (Polski Narodowy Kościół Katolicki — USA) Ratowanie chorych w Polsce przez przekazywanie polskim szpitalom urządzeń specjalistycznych.
2(5). Stefan Mazur (Lublin) Ratowanie Żydów w czasie II. wojny światowej.
3(6). Wanda Michalewska (Lublin) Ratowanie Żydów w czasie II wojny światowej.

III. PRACA SPOŁECZNA
1(7). Zygmunt Orgasiński (Lublin) Wieloletnie wspieranie różnych akcji charytatywnych, między innymi dzieci niewidomych w Laskach koło Warszawy.
2(8). Ks. prob. Henryk Marciniak (Kościół Polskokatolicki — Tarnogóra) Wybudowanie po wielu latach kościoła.
3(9). Ks. prob. Jerzy Bajorek (Kościół Polskokatolicki — Kosarzew) Wybudowanie po wielu latach kościoła.
4(10). Ks. Biskup Hans Gerny (Chrześcijańskokatolicki Kościół w Szwajcarii - zobacz ... ) Pomoc dla parafii polskokatolickich w Polsce w trudnych latach osiemdziesiątych.

IV. ROZSŁAWIANIE IMIENIA  POLSKI
1(11). Ks. Senior Donald Malinowski (Kanada) Udział przez wiele lat w pracach parlamentu kanadyjskiego z troską o Polskę.
2(12). Henryk M. Górecki (Katowice) Światowej sławy kompozytor.
3(13). Muzeum Sztuki Medalierskiej (Wrocław) Przez 30 lat gromadząc medale ukazuje
piękno i chwałę naszej Ojczyzny.
4(14). Karl Dedecius (Niemcy) Twórca Niemieckiego Instytutu Spraw Polski w Darmstadt, tłumacz i popularyzator literatury polskiej.
5(15). Jan Miodek (Wrocław) Ukazuje piękno naszego języka i kultury polskiej.
6(16). Bogusław Kaczyński (Warszawa) Szerzy kulturę polską przez ukazywanie piękna muzyki poważnej.


Lublin1995_08_15
Stefan Mazur (Lublin)


Lublin1995_08_15

Wanda Michalewska (Lublin)


Lublin1995_08_15

Zygmunt Orgasiński (Lublin)
Lublin1995_08_15
Karta pocztowa z datownikiem okolicznościowymLublin1995_08_15
Msza św. konceebrowana przez ks. prob. Jerzego Bajorka (Kosarzew), ks. dziekana Bogusława Wołyńskiego (Lublin) i ks. prob. Lothara Hehna (Münster-Niemcy)Lublin1995_08_15
Od lewej: ks. wikariusz Bogusław Gruszczyński (Lublin), ks. Biskup Abel (Lublin - Kościół Prawosławny), ks. prob. Jacenty Sołtys (Majdan Leśniowski)


Lublin1995_08_15
Od lewej: Ewa Hehn, Georg Tolksdorf - tłumacz, ks. prob. Lothar Hehn (wszyscy z Münster)Lublin1995_08_15
Obraz Matki Bożej ofiarowany przez Józefa Miłosza. Z prawej dr Jan Giza (Kazimierz Dolny)


Lublin1995_08_15
Poświęcenie ziół przez ks. prob. Ryszarda Walczyńskiego (Dąbrówka)
Po wręczeniu Wyróżnień został i poświęcony obraz Matki Bożej z XVIII w. Jest to dar Józefa Miłosza z Kazimierza Dolnego. Poświęcenia dokonał ks. prob. Henryk Marciniak (Tarnogóra). Komunia św. była udzielana przez pół godziny. Orkiestra w tym czasie grała pieśni religijne. Po Komunii św. nastąpiło wręczenie Podziękowania i medali „Poświęcenie kościoła" budowniczym naszej świątyni. Była ona budowana od 1987 do 1991 roku. W latach ubiegłych wyróżniono tym medalem 11 osób. W tym roku Podziękowanie otrzymali Waldemar Makowski i Kryspin Wasiluk. Po ogłoszeniach, w których podziękowano Bogu i ludziom, przemówili Wyróżnieni. Ks. prob. Ryszard Walczyński (Dąbrów-
ka) poświęcił zioła. Wszyscy zaśpiewali pieśń dziękczynną „Ciebie Boga wysławiamy". Orkiestra dała podkład muzyczny. Dalsza część Uroczystości to wspólny posiłek duchowieństwa i Wyróżnionych na plebanii. Pozostali uczestnicy spożyli bigos i kiełbasę na podwórzu plebanijnym, gdzie grała orkiestra.

W związku z X Rocznicą Nadania Medalu „Serce dla serc" parafia nasza wydała:
— pocztówkę kolorową przedstawiającą kościół i medal „Serce dla serc", tekst w trzech językach (polski, angielski, niemiecki), nakład 2 tysiące sztuk. Wydana została dzięki Amerykańskiemu Instytutowi Kultury Polskiej w USA, którego założycielem i prezydentem jest Blanka A. Rosenstiel, wyróżniona medalem „Serce dla serc" roku 1994 w dziedzinie rozsławiania imienia Polski.
— kartę pocztową z datownikiem okolicznościowym. W ten sposób parafia wraz z Kapitułą Wyróżnienia wkracza w filatelistykę Polski i świata.

W miesiącu listopadzie zostanie wydany medal z brązu poświęcony X Rocznicy Nadania medalu „Serce dla serc". Awers będzie przedstawiał medal na tle kościoła a rewers kilkadziesiąt nazwiska Wyróżnionych. Będzie to już 7 medal wydany przez parafię. Medale okrągłe to: 50 lat parafii (1987),. Serce dla serc (1988), Poświęcenie Kościoła (1991), medale kwadratowe: 55 lat parafii (1992), 40 rocznica śmierci ks. Biskupa Franciszka Hodura (1993), 25 lat kapłaństwa ks. dziekana Bogusława Wołyńskiego.
O Uroczystości podały Radia Lublina, gazety Dziennik Lubelski, Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza, Telewizja Lubelska-Panorama przekazała na teren Lublina i okolic a Teleexpress w tym dniu na całą Polskę i satelitarnie za granicę Polski.


Chwała niech będzie Bogu Najwyższemu
i Matce Najświętszej za to wszystko.Uroczystość Matki Bożej WniebowziętejUroczystość Parafialna Matki Bożej Wniebowziętej, czyli Zielnej, obchodzona corocznie 15 sierpnia, zgromadziła wszystkich, którzy pragnęli podziękować Bogu:
— za 58 lat istnienia parafii, za to, że możemy Boga chwalić idąc polską i katolicką drogą. Ta polska i katolicka droga została dostrzeżona i potwierdzona przez Ustawę Państwo-Kościół Polskokatolicki. Zatwierdził tę drogę 30 czerwca Sejm, 6 lipca Senat, a Prezydent RP Lech Wałęsa podpisał 25 lipca 1995 r.;
— za swoje życie. Dożyliśmy tego dnia, a tylu naszych najbliższych, znajomych odeszło już z tej ziemi;
— za 10 lat nadawanie Wyróżnienia „Serce dla serc". Rodzina Wyróżnionych liczy 157 w Polsce i za granicą. W tym zmarłych 8. Dziękujemy nieustannie za istnienie ludzi i instytucji, którzy swoim życiem i działalnością są godni tego medalu. Są to nieraz długie lata cierpliwej pracy dla dobra bliźnich. Bóg w swojej łaskawości zawsze powołuje pewnych ludzi do siania dobra i tym samym przeciwstawiania się złu;
— za zioła, dzięki którym możemy żyć.

Kościół nie mógł pomieścić wszystkich, ludzie zgromadzili się nawet wokół kościoła. Msza Św. rozpoczęła się spowiedzią ogólną. Orkiestra dęta zagrała „Gaudę Mater...", wierni odśpiewali następnie pieśń ułożoną przez ks. Biskupa Franciszka Hodura „Do Ciebie przyszlim".

Mszę św. koncelebrowali ks. prob. Lothar Hehn z parafii starokatolickiej w Münster (Niemcy), który odprawił Mszę św. w intencji żyjących Wyróżnionych. Natomiast ks. prob. Jerzy Bajorek (Kosarzew) — w intencji Wyróżnionych śp. zmarłych; Jadwiga Staśkiewicz — Lublin, Aleksander Bereżecki — Słupsk, Józef Rolewicz — Gdańsk, Jerzy Kukuczka — Katowice, Mieczysław Fogg — Warszawa, Franciszek Flisiński — Lublin, Jan Wojewódka — USA, ks. prof. Edward Bałakier — Kościół Polskokatolicki — Warszawa, ks. dziekan Bogusław Wołyński — w intencji
zmarłych ze wspólnoty lubelskiej i z innych wspólnot.

Nastąpiło powitanie
— wszystkich Wyróżnionych roku 1995, a także Georga Tolksdorfa, tłumacza, który przyjechał z Hehnami,
— duchownych naszego Kościoła i Kościołów Ekumenicznych,
— budowniczych naszego kościoła,
— orkiestry dętej z Zakrzewia,
— dr. S. Wajsa z osobami towarzyszącymi, którzy reprezentowali Prezydium Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej i jednocześnie działają na polu jedności między Polakami i Żydami,
— wszystkich wiernych naszej Wspólnoty i innych Wspólnot.

We Mszy św. uczestniczył ks. Biskup Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła Prawosławnego. Czytanie I i śpiew psalmu responsoryjnego oraz Alleluja przed Ewangelią wykonał Kamil Wołyński, uczeń szkoły średniej, Czytanie II — ks. prob. Jerzy Bajorek (Kosarzew). Ewangelię przeczytał ks. dziekan Jacenty Sołtys (Majdan Leśniowski). Słowo Boże, po którym wręczano medale „Serce dla serc", głosił ks. dziekan Bogusław Wołyński.Lublin1995_08_15
Waldemar Makowski - budowniczy kościoła


Lublin1995_08_15

Kryspin Wasiluk - budowniczy kościoła