Z życia Kościoła

...Przyjmij urząd Wikariusza Generalnego...

W bardzo upalną niedzielę, 6 sierpnia 1995 r., w Katedrze Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie przy ul. Szwoleżerów miała miejsce niecodzienna uroczystość nadania ks. doktorowi TOMASZOWI WOJTOWICZOWI godności Infułata i wprowadzenia go w urząd WIKARIUSZA GENERALNEGO DIECEZJI WARSZAWSKIEJ. Warszawa1995_08_06
Duchowieństwo i wierni przed katedrą w Warszawie
Warszawa1995_08_06
Ks. inf. Tomasz Wójtowicz - Wikariusz Generalny diecezji Warszawskiej
Na uroczystość przybyli: Bp prof. Wiktor WYSOCZAŃSKI — Zwierzchnik Kościoła, Bp prof. Maksymilian RODE — Senior Kolegium Biskupów, Bp Tadeusz MAJEWSKI — Ordynariusz Diecezji Warszawskiej, Bp Jerzy SZOTMILLER — Ordynariusz Diecezji Krakowsko-Częstochowskiej, Ks. Infułat Stanisław BOSY ze Szczecina, Ks. Dziek. Stanisław MUCHEWICZ z Łodzi, Ks. Dziek. Bogusław WOŁYŃSKI z Lublina, Ks. Prob. Henryk DĄBROWSKI ze Studzianek Pancernych, księża z Warszawy — ks. Ryszard DĄBROWSKI, ks. Marian MADZIAR, ks. senior Franciszek RYGUSIK, ks. senior Czesław JANKOWSKI. Polską Radę Ekumeniczną reprezentował ks. prof. Witold BENEDYKTOWICZ z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego. Kościół Prawosławny reprezentował ks. pułkownik Michał DUDICZ, a Starokatolicki Kościół Mariawitów ks. Stanisław KACZOREK — proboszcz parafii warszawskiej. Był też przebywający gościnnie w Polsce, ks. Czesław KULICZKOWSKI z PNKK (USA) z Rodzicami.
Warszawa1995_08_06 Katedrę wypełnili wierni miejscowej społeczności parafialnej, w której ks. dr Tomasz Wójtowicz duszpasterzuje od 1968 roku. Wśród wzruszenia i modlitewnego nastroju przebiegały uroczystości przewidziane rytuałem liturgicznym.
Uroczyste, procesjonalne wejście asysty, duchowieństwa i biskupów do Katedry... W niebo popłynął śpiew Hymnu Wiary — „Do Ciebie przyszlim, Boże nasz". W tym i w takim właśnie duchu, duchu wierności Bogu i Krzyżowi, Jezusowi Chrystusowi i Ewangelii, rozpoczęła się ceremonia wprowadzenia ks. dra Tomasza Wojtowicza w urząd Wikariusza Generalnego.
Warszawa1995_08_06
Warszawa1995_08_06
Procesja z darami. Rada Parafialna ofiarowała zielony ornat. Na drugim planie niewiasty z gobelinem Matki Bożej
Po odczytaniu rekomendacji (ks. prob. Henryk Dąbrowski) i dekretu (bp Jerzy Szotmiller) przed tron Boży wzniósł się dostojny śpiew, a zarazem pokorna modlitwa i prośba do Ducha Świętego — „O, Stworzycielu, Duchu, przyjdź".
A później poszczególni biskupi wręczali wybranemu przez Ogólnopolski Synod Wikariuszowi Generalnemu przysługujące mu insygnia. Złoty krzyż wręczył Bp Tadeusz Majewski, czerwony biret — Bp Jerzy Szotmiller, infułę — Bp Maksymilian Rode W atmosferze powagi i wzruszenia zabrzmiały słowa Zwierzchnika Kościoła — „... wprowadzam cię w urząd Wikariusza Generalnego..." Pierwsza część uroczystości dobiegła końca.
Warszawa1995_08_06
Mężczyźni przynieśli w darze Paschał ważący 12 kg
Wikariusz Generalny rozpoczął celebrę Mszy Świętej w koncelebrze ks. prob. Henryka Dąbrowskiego i ks. Mariana Madziara. W czasie Mszy Św. kazanie wygłosił Bp prof. Wiktor Wysoczański, który w krótkich słowach wprowadził wiernych w znaczenie uroczystości, zapoznał z ważniejszymi decyzjami Synodu Ogólnopolskiego odbytego w dniu 27 czerwca 1995 r. Warszawa1995_08_06
W niebo popłynął hymn do Ducha Świętego.
Od lewej stoją: ks. inf. Stanisław Bosy, bp Jerzy Szotmiller, bp prof. Wiktor Wysoczański - Zwierzchnik Kościoła, a następnie bp Tadeusz Majewski i prof. Maksymilian Rode
W czasie Mszy Św. miała miejsce — co trzeba odnotować —wzruszająca i podnosząca wszystkich na duchu ceremonia. Była nią procesja z darami. Najpierw delegacja młodzieży żeńskiej przyniosła w darze wspaniałą kompozycję kwiatową. Lektorki wręczyły celebransowi srebrną tacę z kryształowymi ampułkami. Młodzież męska ofiarowała dwa puchary wina mszalnego. Niewiasty wręczyły gobelin z wizerunkiem Matki Bożej. Rada Parafialna przyniosła w darze zielony ornat, a delegacja mężczyzn — ogromny ważący 12 kg Paschał. Przyniesione dary, to wyraz wiary i przywiązania do Kościoła społeczności parafialnej parafii katedralnej w Warszawie.
Wspaniałym dopełnieniem tych darów był wreszcie przekazany „znak, dar pokoju" i udział w Stole Pańskim, w Ciele Krwi Pana.
Uroczystość dobiegła końca. Niczego nie zaniedbano, czego nie przeoczono od strony liturgicznej, duszpasterskiej i organizacyjnej, a co najważniejsze i co wszyscy podkreślali: „wszystko odbyło się w czasie".
Wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej uroczystości — „Bóg zapłać". A Wikariuszowi Generalnemu do licznych życzeń przysłanych przez kapłanów, Zwierzchników Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej, do gratulacyjnych telegramów dodajemy życzenia, które znajdujemy zapisane w Drugim Liście św. Pawła Apostoła do Tymoteusza: „Weź udział w trudach i przeciwnościach znoszonych dla Ewangelii według danej ci mocy od Boga" (2 Tym 1, 8). A wszystko na chwałę Bożą i pożytek Ludu Wiernego.