Z życia Kościoła. Lublin

Centralne uroczystości Kościoła Polskokatolickiego związane z 50 rocznicą zakończenia II wojny światowej

Lublin1995_05_06

Msza św. koncelebrowana
Od lewej: ks. prob. Kazimierz Stachniak (Lipa Lub.), ks. biskup Tadeusz Majewski (Warszawa), ks. prob. Jerzy Bajorek (Kosarzew)


Lublin1995_05_06

W sobotę, 6 maja 1995 r. odbyły się w Lublinie Centralne Uroczystości Kościoła. Na Mszy św. o godzinie 16.30, którą odprawił ks. Biskup Tadeusz Majewski, ordynariusz diecezji warszawskiej, w asyście ks. prob. Jerzego Bajorka (Kosarzew) i ks. prob. Kazimierza Stachniaka (Lipa Lub.) podziękowaliśmy Bogu za zakończenie II wojny światowej i za 50 lat spokoju w naszej Ojczyźnie. Również modlono się w intencji tych wszystkich, którzy zginęli podczas wojny i tych którzy odeszli do Boga w ciągu 50 lat a także w intencji wszystkich, którzy przeżyli wojnę i żyją do dnia dzisiejszego.
Na Mszy św. byli duchowni różnych Kościołów. Nasz Kościół reprezentowali: ks. Biskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczański, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, ks. dr Tomasz Wojtowicz, dziekan parafii katedralnej w Warszawie, ks. dziekan Kazimierz Janiszewski (Kielce), ks. dziekan Stanisław Kozal (Żółkiewka), ks. dziekan Jacenty Sołtys (Majdan Leśniowski), ks. prob. Henryk Marciniak (Tarnogóra), ks. prob. Mieczysław Piątek (Majdan Nepryski).
Lublin1995_05_06

Ks. dr Tomasz Wójtowicz, dziekan parafii katedralnej (Warszawa), ks. bpiskup prof. dr hab. Wiktor Wysoczński, rektor Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej (Warszawa)


Lublin1995_05_06
W Słowie Bożym ks. Biskup ukazał tragizm tamtych dni hitlerowsko-stalinowskich.
Modlitwa wiernych została ułożona specjalnie na te Uroczystości:

Jezu Chryste, który jesteś Drogą. Prawdą i
Życiem, stajemy dzisiaj przed Tobą rozważając
tajemnicę cierpnia i śmierci, ale także zmartwychwstania.

Módlmy się:
— w intencji żołnierzy, którzy zginęli na wszystkich frontach świata,
— w intencji dzieci, młodzieży i dorosłych, którzy zginęli pod bombami, w obozach koncentracyjnych i lagrach,
— w intencji duchownych wszystkich Kościołów, którzy oddawali życie, bo ich życiem był Jezus,
— w intencji tych wszystkich, którzy przeżyli wojnę, ale oddali życie nie godząc się z niesprawiedliwością.
Niech Bóg da im światłość wiekuistą, czyli samego siebie, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas,Panie!

Módlmy się w intencji wszystkich żywych, dla których wartości ducha są ważniejsze niż materialne. Niech Bóg da im łaskę tego zrozumienia do końca ich życia, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Módlmy się w intencji maturzystki Agnieszki Zalewskiej, która jest przedstawicielką nowego juz pokolenia, nie znającego wojny. Niech Bóg pozwoli jej iść do Siebie polską i katolicką drogą, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Módlmy się w intencji Biskupów, duchowieństwa i wiernych wszystkich Kościołów, żeby pamiętali, ze choć jest wiele dróg, to wszystkie prowadzą do tego samego Boga, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Módlmy się o pomyślny przebieg IX Synodu naszego Kościoła, żeby przyczynił się do ukazania nowego, jeszcze wspanialszego Jego oblicza, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Módlmy się w intencji tu obecnych, żebyśmy mieli zawsze świadomość, że najważniejszym przykazaniem jest miłość Boga i człowieka, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!

Jezu Chryste, gdyby nie Twoje Zmartwychwstanie, próżna byłaby wiara nasza, daj nam każdego dnia, za pośrednictwem Matki Bożej Wniebowziętej, zmartwychwstać z naszych grzechów i ułomności. Amen.
Maturzystka Agnieszka Zalewska, pokolenie bez cierpień wojennych, kończy katechezę z zakresie szkoły średniej

Na środku kościoła stał zapalony paschał, dar Kościoła Holenderskiego a na biało-czerwonej fladze leżały hełm i biret, symbole tych, którzy walczyli o wolność i dzięki którym przetrwała polskość do dnia dzisiejszego. Chór Fermata, nauczyciele szkół Lublina, wyróżniony medalem „Serce dla serc" roku 1991 w dziedzinie ekumenizmu, wykonywał śpiewy. Na Fletni Pana grał Dima Chabak, artysta-muzyk z Ukrainy.
Po Komunii św. ks. dziekan Bogusław Wołyński wręczył Agnieszce Zalewskiej, maturzystce reprezentującej nowe pokolenie, które nie zaznało cierpień wojny, album naszego Kościoła z dedykacją, żeby zawsze pamiętała o Bogu i szła do Niego polską i katolicką drogą. Cały kościół podziękował Bogu pieśnią „Ciebie Boga wysławiamy". Agapa na plebanii zakończyła tę piękną, dziękczynną Uroczystość.