Z życia Kościoła

Nabożeństwo ekumeniczne w Katedrze Warszawskiej

Nie tylko w czasie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (18-25 stycznia) gromadzimy się na nabożeństwach ekumenicznych.


Warszawa1994_11_11
Byli więźniowie obozu Sachsenhausen wystawili poczet sztandarowy

Warszawa1994_11_11
Od lewej: Longin Trojanowicz (metodysta),
bp Tadeusz R. Majewski - zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego,
ks. Kan Hause
(luteranin),
ks. płk. Michał Dudzicz
(prawosławny)


Warszawa1994_11_11
Longin Trojanowicz (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) czyta słowa lekcji
W Warszawie coraz częściej w ciągu roku odprawiane są takie nabożeństwa, i to z różnych okazji: z okazji świąt kościelnych — np. Zesłanie Ducha Świętego, bądź też państwowych — np. rocznic Konstytucji 3-ego Maja lub odzyskania niepodległości 11 listopada. Nabożeństwa te gromadzą duchownych i wiernych z różnych Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej (z Kościoła Prawosławnego, Ewangelicko-Augsburskiego, Ewangelicko-Reformowanego, Ewangelicko-Metodystycznego, Starokatolickiego Kościoła Mariawitów, Kościoła Polskokatolickiego).
Z okazji 11 listopada 1994 r. — Święta Niepodległości — w katedrze Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie przy ul. Szwoleżerów 4 została odprawiona Msza św. Miała ona charakter ekumeniczny. Celebrował ją ks. dr Tomasz Wojtowicz (Kościół Polskokatolicki), kazanie wygłosił ks. Jan Hause (Kościół Ewangelicko-Augsburski), lekcje czytali: Longin Trojanowicz (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny) i ks. Marian Madziar (Kościół Polskokatolicki). Słowa Ewangelii odczytał kapelan Wojska Polskiego, ks. pułkownik Michał Dudzicz (Kościół Prawosławny). W czasie Mszy św. śpiewał czterogłosowy chór męski Wyższego Seminarium Duchownego Kościoła Prawosławnego w Warszawie. Intencje modlitwy powszechnej odczytało pięć lektorek z parafii katedralnej Kościoła Polskokatolickiego w Warszawie.
Katedra wypełniona była wiernymi. Wśród nich znajdowali się również więźniowie obozu Sachsenhausen z charakterystycznymi chustami w biało-niebieskie pasy i opaskami na rękach.
Msza ta była transmitowana przez Radio Bis w Święto Niepodległości — 11 listopada — o godz. 8.00 rano.
Organizacji tego wspaniałego nabożeństwa patronował Oddział Warszawski Polskiej Rady Ekumenicznej.

Kapelan wojska polskiego: ks. płk Michał Dudzicz czyta słowa Ewangelii. Z prawej: celebrans ks. dr Tomasz Wójtowicz Ks. Jan Hause (Kościół Ewangelicko-Augsburski) wygłasza kazanie. Z tyłu widoczne lektorki z parafii katedralnej Kościoła Polskokatolickiego
Warszawa1994_11_11 Warszawa1994_11_11
Warszawa1994_11_11