Z życia Kościoła

Jubileusz 65-lecia parafii w Lesznie

Leszno1994_08_15
Oczekiwanie na przyjazd biskupa
W dniu 15 sierpnia 1994 r., w święto Najświętszej Maryi Panny Zielnej, parafia polskokatolicka w Lesznie obchodziła — obok uroczystości patronalnej — swój JUBILEUSZ 65-LECIA oraz JUBILEUSZ 30-LECIA KAPŁAŃSTWA swojego proboszcza ks. dra Tadeusza Piątka.

W uroczystości uczestniczył ordynariusz diecezji wrocławskiej, ks. bp Wiesław Skołucki, wikariusz generalny Kościoła Starokatolickiego Niemiec, ks. Hans-Werner Schlenzig oraz proboszcz parafii w Majdanie Nep., ks. mgr Mieczysław Piątek, a także reprezentanci Wojewody i Prezydenta Leszna. W dniu tym 17-osobowa grupa wiernych przyjęła Sakrament Bierzmowania.

Uroczystość transmitowała telewizja lokalna.

Leszno1994_08_15 "Pocałunek pokoju" w czasie Maszy św. Ks. Bp W. Skołucki udziela Sakramentu Bierzmowania Leszno1994_08_15

ks. Tadeusz Piątek