Z życia Kościoła

Umowa naukowa między Chrześcijańskokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) a Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie.

 

Warszawa_Konstancin_ChAT1994_10_20

 

W Konstancinie, k. Warszawy, w Domu im. Bpa Herzoga podpisano w dniu 20 października 1994 r. umowę naukową między Chrześcijańskokatolickim Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Bernie (Szwajcaria) a Chrześcijańską Akademią Teologiczną w Warszawie.

W imieniu Chrześcijańskokatolickiego Wydziału Teologicznego w Bernie umowę parafował Dziekan — ks. prof. dr Urs von Arx, natomiast w imieniu Uczelni polskiej — jej Rektor, bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.

Jak wynika z umowy, obie uczelnie dążą do współpracy w zakresie wspierania swej tematyki badawczej oraz w zakresie różnych dziedzin dydaktyki. Współpraca winna być urzeczywistniania poprzez:

— wspólnie realizowane zadania naukowo-badawcze;

— wymianę docentów, jak też współpracowników i współpracowniczek mającą na celu i realizację zadań naukowo-badawczych, przedsięwzięć dydaktycznych oraz uczestniczenie w sympozjach i innych przedsięwzięciach naukowych;

— kontakty w dziedzinie naukowo-badawczej i dydaktycznej;

— wymianę studentów.

Umowa została zawarta na okres 2 lat.

Należy podkreślić, że do podpisania tej niezwykle ważnej — dla dalszego rozwoju i działalności obu uczelni — umowy doszło, dzięki kilkuletnim osobistym staraniom bpa prof. dr. hab. Wiktora Wysoczańskiego — rektora Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.