Z życia Kościoła

40-lecie Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

W dniu 26 października 1994 roku odbyła się uroczystość 40-lecia Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. Na uroczystość przybyli zwierzchnicy i przedstawiciele Kościołów, których studenci kształcą się w Akademii, rektorzy wyższych uczelni, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego, reprezentanci władz państwowych oraz pracownicy i studenci ChAT.

Uroczystość rozpoczęto nabożeństwem ekumenicznym, w czasie którego kazanie wygłosił bp Jan Szarek, zwierzchnik Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego i zarazem prezes Polskiej Rady Ekumenicznej.


Po nabożeństwie, przemówienie wygłosił J.M. bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański — rektor ChAT,
 - zobacz:  pełny tekst
Warszawa_40_lecie_ChAT1994_10_26
Warszawa_40_lecie_ChAT1994_10_26 Następnie prof. dr hab. Janusz T. Maciuszko wygłosił wykład na temat historii i przyszłości ChAT. Oto fragmenty tego wykładu:
„Kolejnym momentem, który dla uczelni mógł się okazać groźny, stała się decyzja rządu o powrocie do nauczania religii w szkołach publicznych. Dotąd katecheza odbywała się przy parafiach i zadaniem Akademii było przygotowanie absolwentów do takiej pracy. Szkoła rządzi się jednak swoimi prawami i naszym zadaniem stało się takie przygotowanie absolwentów, żeby czuli się pełnoprawnymi nauczycielami, nie różniącymi się kwalifikacjami i wiedzą od swoich kolegów — nauczycieli innych przedmiotów. W ChAT powołano Ekumeniczny Instytut Pedagogiczno-Katechetyczny, oferujący pełne studia magisterskie. Za cenę kilku etatów uczelnia powiększyła swoje zdolności dydaktyczne i oddziaływania środowiskowego. Przybyło też studentów. Powstanie tego Instytutu mimowolnie doprowadziło do pewnych zmian w programie studiów, które trzeba ocenić pozytywnie. Siatka zajęć staje się coraz nowocześniejsza, postanowiliśmy zapewnić wszystkim absolwentom kwalifikacje nauczycielskie".
Warszawa_40_lecie_ChAT1994_10_26 Warszawa_40_lecie_ChAT1994_10_26 Warszawa_40_lecie_ChAT1994_10_26 Warszawa_40_lecie_ChAT1994_10_26
Interesujące votum wygłosił ks. prof. dr hab. Witold Benedyktowicz - honorowy prezes Polskiej Rady Ekumenicznej W imieniu sekcji ewangelickiej votum wygłosił J.E. bp Zdzisław Tranda W imieniu sekcji prawosławnej votum wygłosił J.E. arcybp Sawa W imieniu sekcji starokatolickiej votum wygłosił J.E. bp Tadeusz R. Majewski - zwierzchnik Kościoła Polskokatolickiego w RP

Uroczystość uświetniły występy chórów: ChAT, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Wyższego Adwentystycznego Seminarium Duchownego.

(M.A.)