Z życia naszych parafii

Uroczystość parafialna Matki Bożej Wniebowziętej w kościele polskokatolickim w Lublinie

15 sierpnia 1994 r. w święto Matki Bożej Wniebowziętej, zwane inaczej matki Bożej Zielnej, zgromadziło wyjątkowo dużą liczbę pragnących się wspólnie modlić ludzi. Cały kościół był wypełniony, ludzie stali nawet na chodniku przed kościołem. Przybyło również 17 spośród 20 wyróżnionych osób, którzy osobiście — lub przez swoich przedstawicieli — odebrali medale „Serce dla serc”. Świątynia i plebanijne podwórze udekorowane były flagami amerykańskimi, polskimi i Maryjnymi. Mszę św. koncelebrowało trzech kapłanów: ks. prob. Paweł Sobiechowski (USA), ks. dziek. Bogusław Wołyński oraz ks. wikariusz Bogusław Gruszczyński (obaj z Lublina).

Po uroczystym powitaniu wszystkich wyróżnionych i obecnych w kościele, ks. dziekan zapowiedział intencje mszalne. Ks. prob. Paweł Sobiechowski odprawiał w intencji wszystkich osób żyjących którzy należą do Rodziny Wyróżnionych, liczącej w Polsce i za granicą 141 osób (w tym 8 zmarłych). Ks. wikariusz odprawiał w intencji zmarłych wyróżnionych (Jadwiga Staśkiewicz — Lublin, Aleksander Bereżecki — Słupsk, Józef Rolewicz — Gdańsk, Jerzy Kukuczka — Katowice, Mieczysław Fogg — Warszawa, Franciszek Flisiński — Lublin, Jerzy Wojewódka — USA, ks. prof. Edward Bałakier Warszawa). Ks. dziekan odprawiał w intencji zmarłych parafian oraz zmarłych związanych z parafią i Wyróżnieniem „Serce dla serc”.

Pieśń na wejście śpiewał cały kościół. Modlący się mieli przed sobą teksty wszystkich pieśni, odbite na ksero. Ewangelię czytał ks. prob. Paweł Sobiechowski, a Słowo Boże wygłosił ks. dziekan. Ukazał w nim historię i ideę wyróżnienia. Przypomniał, że dzisiejszy medal otrzymują Wyróżnieni dzięki swym matkom, które umiały przekazać im miłość do Boga i Matki Przenajświętszej.

Podczas Ofiarowania skrzypek z Filharmonii Lubelskiej wykonał utwór „Ave Maria". Komunii św. towarzyszyła muzyka skrzypiec (Filharmonia Lubelska) i fletni (artysta z Ukrainy).

 

W 1994 roku medal „Serce dla serc” otrzymali:


I. W dziedzinie ekumenizmu

1. Pierwszy Ks. Biskup Jan Swantek, Polski
Narodowy Kościół Katolicki w USA.

Wieloletni udział w dialogu ekumenicznym
między Polskim Narodowym Kościołem Katolickim a Kościołem Rzymskokatolickim w USA. Dialog ten zakończono „Nabożeństwem Gojenia” i wymazaniem ekskomuniki, rzuconej na ks. Franciszka Hodura (1898), późniejszego Biskupa, twórcę polskiej i katolickiej drogi do Boga w USA, Kanadzie i w Polsce.


2. Roman Kent, USA.

Twórca Żydowskiej Fundacji dla Chrześcijan Ratujących Żydów.


3. Andrzej Siemianowski, Poznań.

Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, filozof, życiem i pracami naukowymi łączy chrześcijan.


4. Tomasz Telega, Międzyrzecz Podlaski.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, napisał pracę magisterską o Kościele Polskokatolickim w USA i Polsce.


5. Państwowe Muzeum na Majdanku, Lublin.

Miejsce Pamięci Męczeństwa narodów, religii i wyznań. 50 lat istnienia.II. W dziedzinie służby dzieciom

6. Grażyna Rumik, Kraśnik.

Wioska Dziecięca SOS, matka wychowująca
dzieci.


7 i 8. Weronika I Grzegorz Dowlaszowie,
Szczecin.


Prowadzą prywatny Dom Dziecka od pięćdziesięciu lat. Wychowali już 100 opuszczonych i samotnych dzieci.


III. W dziedzinie ratowania życia

9 i 10. Evan i Vivi Anne Ljunggren, Szwecja.

Wieloraka pomoc dla dzieci i Polaków.IV. W dziedzinie pracy społecznej

11. Szymcha Wajs, Warszawa.

Przewodniczący Towarzystwa Opieki nad Pamiątkami Kultury Żydowskiej w Lublinie, walczy o zachowanie korzeni kultury żydowskiej i polskiej.


V. W dziedzinie życia małżeńskiego i rodzinnego

12 i 13. Genowefa i Władysław Dzikowiczowie, Kosarzew.

50 lat małżeństwa.VI. W dziedzinie rozsławiania imienia Polski

16. Blanka A. Rosenstiel, USA.

Wielka działalność kulturalna w rozsławianiu
Polski na terenie USA.


17. Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lublin.

50 lat istnienia.


18. Państwowa Filharmonia, Lublin.


50 lat istnienia.


19. Teresa Żylis-Gara, Monaco.

Śpiewem operowym rozsławia Polskę na
scenach świata.


20. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
Lublin.


50 lat istnienia.

Lublin1994_08_15
Prof. Andrzej Siemianowski, Poznań

Lublin1994_08_15
Edward Balawejder, dyrektor Muzeum na Majdanku z osobami towarzyszącymi

Lublin1994_08_15
Genowefa i Władysław Dzikowiczowie z parafii polskokatolickiej w Kosarzewie

Lublin1994_08_15
Krzysztof Sabat, młodszy chorąży, Orkiestra Wojskowa Garnizonu Lublin

Lublin1994_08_15
Dr Sz. Wejs, Warszawa

Lublin1994_08_15
Grażyna Rumik i Dyrektor Wioski Dziecięcej SOS w Kraśniku

Lublin1994_08_15
Evan i Vivi Ljunggren, Szwecja

Lublin1994_08_15
Leszek Hadrian, Dyrektor Filharmonii Lubelskiej z osobami towarzyszącymi

Lublin1994_08_15
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie prof. dr hab. Kazimierz Goebel

Lublin1994_08_15
Waldemar Mirek z Fundacji "Galeria na Prowincji" przyjmuje w imieniu Teresy Żylis-Gary (Monaco)

Lublin1994_08_15
Ks. prob. Paweł Sobiechowski i Caren Sobiechowska (oboje z USA)
Tradycją jest, że Wyróżnieni dzielą się swoimi
wrażeniami. Jako pierwszy zabrał głos prof.
Andrzej Siemianowski (Uniwersytet Wrocławski). Podziękował za wyróżnienie i podkreślił, że szerzenie ekumenizmu to nie tylko wypełnianie polecenia Jezusa, ale także ciągłe pytanie się, czy druga strona nie ma racji. Swoją książkę pt. „Filozoficzne podłoże rozłamu chrześcijaństwa" formował również podczas pobytu w Lublinie, gdzie uczestniczył w Ekumenicznych Spotkaniach
Dyskusyjnych. Do Muzeum „Serce dla serc”
ofiarował dwie książki swojego autorstwa.


Evan Ljunggren powiedział, że jest zakochany w Polsce. Vivi Anne, jego małżonka, podziękowała za Wyróżnienie śpiewając po polsku „Liczę na Ciebie, Ojcze”. Cały kościół podchwycił pieśń. Do Muzeum ofiarowali 2 płyty kompaktowe, nagrane we własnej wytwórni.


Dr Szymcha Wajs, Żyd z pochodzenia, ofiarował obraz przedstawiający Mojżesza z tablicami przykazań, lampę żydowską z 1910 r., książkę i broszury o świętach i tradycjach żydowskich oraz modlitewnik w języku hebrajskim.

Leszek Hadrian, dyrektor Filharmonii Lubelskiej, przekazał do Muzeum medal wybity z okazji 50 lat istnienia tej placówki. Medal ten wręczył każdemu z księży odprawiających Mszę św.

Tomasz Telega przekazał swoją pracę magisterską, poświęconą Kościołowi Polskokatolickiemu w USA i Polsce.

Dyrektor Muzeum na Majdanku, Edward Balawejder, przekazał dwie książki o obozie koncentracyjnym oraz 3 medale i kwotę 2.357.200 zł, włączając tym samym Muzeum do akcji „Muzyka naszych serc — chorym dzieciom”.


Grażyna Rumik przyjechała ze swoją szóstką
dziewczynek, które są rodzeństwem. Przywiózł
ich Dyrektor Wioski Dziecięcej SOS w Kraś-
niku. Przekazała zdjęcia dziewczynek oraz
materiały dotyczące Wioski.


Genofewa i Władysław Dzikowiczowie przekazali 500 tys. zł. na akcję „Muzyka naszych serc — chorym dzieciom”.


Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Jego Magnificencja prof. dr hab. Kazimierz Goebel przekazał w ciepłych słowach podziękowanie oraz ofiarował 2 medale i figurkę, przedstawiającą słynną polską uczoną — Marię Skłodowską.


Ks. prob. Paweł Sobiechowski z Florydy (USA) trzy razy przyjmował Wyróżnienie. Pierwszy raz
— z żoną Caren, w 1993 r., w dziedzinie pracy społecznej. Jako dar swojej parafii w Davie przekazał siostrzanej parafii w Lublinie kielich mszalny z pateny. Parafia Lubelska przekazała parafii w Davie wizerunek dużego orła z koroną i krzyżem oraz korale z bursztynu. Parafia w Davie jest też ofiarodawcą tabernakulum i orła (odlewy z mosiądzu) oraz sponsorką metalowego ogrodzenia kościoła.


Drugi raz ks. prof. Paweł Sobiechowski przyjął Wyróżnienie w imieniu Pierwszego Biskupa Jana Swantka, i wręczy je osobiście Wyróżnionemu w Scranton (USA), a trzeci, ostatni raz — przyjął medal w imieniu Blanki A. Rosenstiel, której przekaże go w Miami (USA).Na zakończenie Mszy św. poświęcono zioła i zaśpiewano pieśń dziękczynną „Ciebie, Boga, wysławiamy”, a na sam koniec — odczytano nadesłane telegramy i pozdrowienia.

Ks. bp Abel, ordynariusz diecezji lubelsko-chełmskiej Kościoła Prawosławnego, wyróżniony w 1993 r. w dziedzinie ekumenizmu, nadesłał telegram następującej treści:

„W doniosły dzień Święta Parafialnego Waszej Kapituły serdecznie pozdrawiam (...) Wasza szlachetna idea „Serce dla serc" o szerokich aspektach ekumeniczno-społecznych niech długowiecznie służy krzepiąco naszym społecznościom. Pozdrawiam wszystkich i błogosławię”.

Pozdrowienia przesłał także p. Zygfryd Dziekański z Kościeliska, członek Kapituły Wyróżnienia, wyróżniony medalem „Serce dla serc” w 1989 r. w dziedzinie pracy społecznej.

O uroczystości parafialnej i przyznanych Wyróżnieniach pisały gazety: Kurier Lubelski, Gazeta Wyborcza i Dziennik Lubelski. Informowało o tym Polskie Radio i Telewizja, a w Teleekspresie poświęcono naszej uroczystości niemały fragment reportażu, który obejrzała cała Polska, a przez Polonię — również zagranica. Naszą coroczną uroczystość odnotowała również Telewizja Niezależna Lublin. Dzień później obszerny fragment nadała Panorama Lubelska.

Wszystkim środkom masowego przekazu,które dostrzegły naszą Uroczystość, Kapituła Wyróżnienia składa tą drogą serdeczne podziękowanie: „Bóg zapłać”.Kronikarz parafialny