Z życia Kościoła.

Profesor Lin Hongliang z Pekinu w Lublinie

Krótka notka biograficzna
prof. Lin Honglianga


W latach 1954-1960 studiował filologię polską na Uniwersytecie Warszawskim. W roku 1987, po 27 latach, przybył po raz drugi do Polski, w roku bieżącym zaś — po raz trzeci.

Jest jednym z trzech tłumaczy literatury polskiej na język chiński. Przetłumaczył i wydał m.in. „Quo vadis” H. Sienkiewicza oraz „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. W chwili obecnej pracuje nad przekładem „Lalki” B. Prusa.
 Była to niedziela kończąca rekolekcje wielkopostne, które od czwartku prowadził ks. bp Wiesław Skołucki, ordynariusz diecezji wrocławskiej. Przeprowadzono spowiedź uszną dla dzieci i młodzieży oraz ogólną dla dorosłych. Wierni wraz z chórem „Fermata” odśpiewali „Do Ciebie przyszlim” — utwór napisany przez samego Biskupa Franciszka Hodura.

W Słowie Bożym ks. Biskup mówił o odpowiedzialności za swoje słowa i czyny. Dziś mało jest ludzi odpowiedzialnych. Do ludzi odpowiedzialnych zaliczył profesora Lin Honglianga, który jako tłumacz literatury polskiej, w sposób odpowiedzialny, przekazuje słowo polskie na język chiński
W dniu 20 marca 1994 r. przybył do parafii w Lublinie profesor Lin Hongliang z Pekinu


Lublin1994_03_20
Bp Wiesław Skołucki - prowadzący rekolekcje wielkopostne w parafii polskokatolickiej w Lublinie
Lublin1994_03_20
Prof. Lin Hongliang otrzymuje Wyróżnienia "Serce dla serc" z rąk ks. dziek. Bogusława Wołyńskiego
Ks. dziek. Bogusław Wołyński przywitał profesora i przedstawił wiernym podkreślając, iż jest on w Chinach jednym z trzech tłumaczy literatury polskiej. Został wyróżniony medalem „Serce dla serc” roku 1993 w dziedzinie rozsławiania imienia Polski. W ubiegłym roku prof. Hongliang nie mógł przybyć do Polski, obecnie zaś jest na stypendium Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Kultury. Lublin1994_03_20
Profesor dziękuje za otrzymane Wyróżnienie

Po wręczeniu Wyróżnienia przemówił prof. Lin i w ciepłych słowach podziękował. Wyróżnienie sprawiło Mu wielką radość. Był bardzo wzruszony. W czasie otrzymywania medalu chór „Fermata” śpiewał „Plurimos Annos”. Do muzeum „Serca dla serc” prof. Hongliang przekazał misia Pandę, namalowanego na jedwabiu i książkę „Chiny” wydaną w języku polskim w Chinach.

Na Ofiarowanie śpiewali podczas Mszy św. państwo Mirosława i Czesław Kwiecińscy z Warszawy. Pan Czesław jest kompozytorem i dyrygentem. W 1992 r. otrzymał on medal „Serce dla serc” w dziedzinie rozsławiania imienia Polski.

Komunia św. była rozdawana pod dwiema postaciami. Chór śpiewał pieśni w różnych językach. Po modlitwie komunijnej ks. Biskup poświęcił popiersie Biskupa Franciszka Hodura, wykonane w piaskowcu przez Mariana Śwista, artystę-rzeźbiarza z Lublina. Po błogosławieństwie chór zaśpiewał profesorowi Hongliang pieśń ludową, a drugą — o sercu — wszystkim licznie zgromadzonym w kościele.

O godzinie 15 została odprawiona Msza św. w Rozkopaczewie (filia parafii lubelskiej, oddalona o 35 km od Lublina). W prostej, wiejskiej chałupie, ks. Biskup złożył Bogu Najświętszą Ofiarę i przygotował duchowo zgromadzonych wiernych na Święta Wielkanocy. Podczas Mszy św. został poświęcony nowy, czerwony ornat gotycki, dar wiernych z Rozkopaczewa. Jest to już 11 poświęcony ornat gotycki (10 poprzednich ofiarowała wspólnota lubelska). Pozostał jeszcze jeden, zielony, dar wspólnoty lubelskiej, który będzie poświęcony w czasie późniejszym.

Kronikarz parafialny