Z życia naszych parafii

Dożynki w parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Lublinie

W dniu 26 września 1993 r. odbyły się tradycyjne dożynki w lubelskiej parafii pw. Matki Bożej Wniebowziętej. Na ławach przykrytych obrusem ustawiono wieniec dożynkowy, chleby i owoce ziemi polskiej. To wszystko przygotowali wierni z Rozkopaczewa (filia parafii lubelskiej, oddalona od Lublina o 35 km) oraz wspólnota lubelska. Podczas Mszy św. Słowo Boże wygłosił ks. dziekan Bogusław Wołyński, miejscowy proboszcz. Podkreślił świętość chleba, która przejawia się w tym, że Jezus pozostał z nami właśnie pod postacią chleba w Najświętszym Sakramencie, a w modlitwie „Ojcze nasz” wołamy o chleb powszedni. Dlatego jesteśmy wdzięczni Bogu za chleb, a tę wdzięczność wyrażamy w symbolach i gestach:
— rozpoczynając nowy bochenek chleba, kreślimy go znakiem krzyża; — kromkę chleba, która upadła, podnosimy, całujemy i spożywamy; jeżeli upadła w miejsce nieczyste, dajemy ptakom i zwierzętom, nigdy nie wyrzucamy do śmietnika; — chleb zawsze powinien być na stole, gdzie spożywamy posiłki, nigdy poza nim.
Dary Boże przyniesione procesjonalnie do ołtarza
Lublin1993_09_26
Lublin1993_09_26

ks. Edwardowi Bałakierowi (Warszawa, Kościół Polskokatolicki),
emerytowanemu profesorowi Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, w dziedzinie ekumenizmu. Jest on autorem książki „Sakramentologia starokatolicka”, napisanej w duchu ekumenizmu i jednym z twórców nowego, ekumenicznego tłumaczenia Nowego Testamentu. Do muzeum „Serce dla serc” ofiarował swoją książkę.Po Słowie Bożym nastąpiło wręczenie medalu „Serce dla serc” tym, którzy nie mogli przybyć na uroczystość w dniu 15 sierpnia 1993 r. Wyróżnienie wręczono:

Lublin1993_09_26

Po uroczystości wręczenia wyróżnień wierni przyjęli Komunię św. pod dwiema postaciami. Po Mszy św. orkiestra grała pieśń „Ciebie, Boga, wysławiamy”, a wierni podchodzili do ołtarza i brali po kawałku chleba, który mieli spożyć z szacunkiem i wiarą w swoich domach.
Dożynki są dniem, podczas którego wierni w sposób szczególny dziękują Bogu za chleb.
Bogu niech będą dzięki, że w Polsce jest chleb i nie ma głodu.Lublin1993_09_26

Zdzisławowi Piernikowi, światowej sławy tubiście, który na Mszy św., podczas Ofiarowania grał swoje utwory. Wyróżnienie otrzymał w dziedzinie rozsławiania imienia Polski. Do muzeum „Serce dla serc” ofiarował 2 płyty, partytury swoich utworów i ustnik tuby. Towarzyszyły mu żona i córka.


KRONIKARZ PARAFIALNY
Foto: Waldemar Maluga (Lublin)