Z życia Kościoła. ChAT

Inauguracja roku akademickiego 1993/1994 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej

Warszawa_ChAT1993_10_04 Warszawa_ChAT1993_10_04 Warszawa_ChAT1993_10_04

W dniu 4 października 1993 r. odbyta się uroczysta inauguracja roku akademickiego w Chrześcijańskie] Akademii Teologicznej w Warszawie, przy ul. Miodowej 21. Uroczystość poprzedziło nabożeństwo ekumeniczne, odprawione przez przedstawicieli trzech sekcji Uczelni.

Na uroczystość przybyli zwierzchnicy Kościołów, których studenci kształcą się w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, przedstawiciele władz państwowych i warszawskich wyższych uczelni, goście zagraniczni i krajowi, pracownicy naukowi i administracyjni oraz studenci ChAT.

Przemówienie inauguracyjne wygłosił Rektor Uczelni, bp prof. dr hab. Wiktor Wysoczański.

Po przemówieniu Rektora nastąpił wzruszający moment immatrykulacji studentów, przyjętych na I rok studiów. Reprezentanci trzech sekcji złożyli ślubowanie w imieniu wszystkich nowo przyjętych studentów.

Wykład inauguracyjny wygłosił dr hab. Karol Karski. Tytuł wykładu brzmiał: „Oscara Culmanna wizja jedności Kościoła”.

Odśpiewaniem hymnu „Gaudeamus igitur” zakończono uroczystość inauguracji roku akademickiego 1993/94 w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.